Setny numer kwartalnika „Życie Duchowe”. Tematem „strategia jezuitów”

To już setny numer „Życia Duchowego”, kwartalnika wydawanego w Krakowie przez Ojców Jezuitów od 1994 roku. Z tej okazji „postanowiliśmy uchylić drzwi do jezuickiej kuchni i pokazać, na czym polega strategia jezuitów”.

Temat rozwijamy, sięgając nieco do historii Towarzystwa Jezusowego, ale przede wszystkim skupiamy się na czterech Uniwersalnych Preferencjach Apostolskich, które w tym roku na kolejnych dziesięć lat przekazał swoim zakonnym współbraciom generał Towarzystwa Arturo Sosa SJ. I to właśnie rozmowa z nim otwiera nasz jubileuszowy numer.

W kolejnych czterech działach, odpowiadających czterem wspomnianym preferencjom, nasi Autorzy przedstawiają swoje refleksje o tym, jak „wskazywać drogę do Boga przez Ćwiczenia duchowe i rozeznawanie”, „kroczyć razem z ubogimi i odrzuconymi w świecie”, „towarzyszyć młodym w kreowaniu przyszłości pełnej nadziei” i „współpracować w trosce o wspólny dom”.

W numerze znajdziemy refleksję Roberta Więcka SJ o „(naj)pierwszej preferencji”, czyli udzielaniu ćwiczeń duchowych według metody św. Ignacego Loyoli, artykuł Jacka Prusaka SJ o rozeznawaniu, dzięki któremu można wsłuchiwać się w głos sumienia, oraz świadectwo Grzegorza Kramera SJ o tym, jak duchowość ignacjańska wpływa na jego duszpasterską posługę w parafii.

Ponadto publikujemy artykuł Wojciecha Żmudzińskiego SJ pt. „Musimy stać się słabi, by głosić Chrystusa z mocą”, Rafała Huzarskiego SJ „Żeby nie pochylać się nad ubogimi” i Jacka Siepsiaka SJ„Subiektywne peryferie”. Z kolei o towarzyszeniu młodym piszą w numerze między innymi Wacław Oszajca SJ i duszpasterz młodzieży z Nowego Sącza Wojciech Kowalski SJ.

Do refleksji nad troską o nasz wspólny dom zaprosiliśmy nie tylko jezuitów. Zachęcamy do lektury artykułu Stanisława Jaromiego OFMConv o „bogactwie prostego życia”, refleksji Agnieszki Pleti pt. „Bardziej być niż mieć” i Kaspra Kapronia OFM o „Amazonii zmieniającej Europę”. Warto też sięgnąć po prognozę na temat przyszłości energii Andrzeja Krajewskiego i wskazówki na temat ekoturystki Jędrzeja Majki.

Numer zamyka wywiad ze Stanisławem Opielą SJ, przełożonym Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w latach 1985–1991, o tym, jak rządzi się jezuitami.

Można zapytać o pożytek płynący z lektury na temat „strategii jezuitów”. Czy chodzi tylko o zaspokojenie ciekawości? We wstępie Jacek Siepsiak SJ podkreśla, że jesienny numer „Życia Duchowego” nie ma być opisem „zestawu zadań do wykonania”, w dodatku tylko dla jezuitów. „Chodzi o to, by cokolwiek robiąc, ciągle się nawracać, uwrażliwiając się na sposób życia zobrazowany przez owe preferencje”… A to może się stać zaproszeniem dla każdego.

Wszystkim naszym Czytelnikom, Sympatykom, Autorom i Współpracownikom
dziękujemy za obecność i współtworzenie pisma
już od 25 lat!

Życie Duchowe

Za: jezuici.pl