Siostry redemptorystki w Europie

redemptor.plOd 27 lipca do 4 sierpnia 2015 odbędzie się w Scala (Włochy) spotkanie najmłodszych sióstr redemptorystek na temat duchowości ich założycielki Marii Celeste Crostarosy. Siostry, które przybędą z różnych kontynentów, będą miały też okazję odwiedzić miejsca początków ich zakonu.

Na terytorium Konferencji Redemptorystów Europy żyje obecnie 195 sióstr redemptorystek, a na całym świecie jest ich 411. W Europie istnieje 17 klasztorów, które wymieniamy w porządku alfabetycznym: Astorga (Hiszpania), Bielsko-Biała (Polska), Dublin (Irlandia), Foggia (Włochy), Kežmarok (Słowacja), Lauterach (Austria), Loubeyrat/Riom (Francja), Madryt (Hiszpania), Magliano Sabina (Włochy), Oberbronn/Landser (Francja), Pietropawłowsk (Kazachstan), Ried (Austria), Saint-Restitut (Francja), Sant’Agata dei Goti (Włochy), Scala (Włochy), Vranov nad Topl’ou i Wittem (Holandia).

Obecnie w niektórych wspólnotach sióstr w Europie obserwuje się spadek powołań, podczas gdy w innych jak Scala, Dublin, Kežmarok, Bielsko-Biała w ostatnim czasie pojawiły się nowe powołania i perspektywy wydają się dobre.

Przedstawicielki całego zakonu spotykają się co 7 lat na zebraniu międzynarodowym, podczas którego mogą być modyfikowane Konstytucje i podejmowane nowe inicjatywy dla całego zakonu. Ponadto w 6 językach publikowany jest periodyk teologiczny pt. „Viva Memoria”, poświęcony prezentacji i pogłębianiu charyzmatu zakonu, który jest przesyłany pocztą elektroniczną do wszystkich klasztorów. Redemptorystki należące do komisji posługi wydają także informator „Crostarosan”, aby promować większą jedność pomiędzy autonomicznymi klasztorami zakonu, a poza tym obsługują stronę internetową www.ossr.eu.

Kontemplacyjny Zakon Najświętszego Odkupiciela (OSsR) został założony 13 maja 1731 w Scala we Włoszech. Jego założycielka Maria Celeste Crostarosa był mistyczką i siostrą zakonną klasztoru w Scala. Proces beatyfikacyjny założycielki jest w toku. Stolica Apostolska wydała już dekret o heroiczności jej cnót. Redemptorystki są powołane do bycia „żywą pamiątką” Odkupiciela w Kościele i we współczesnym świecie.

Przy Zgromadzeniu Redemptorystów istnieje Sekretariat ds. sióstr redemptorystek, złożony z 8 redemptorystów, któremu przewodniczy przełożony generalny zgromadzenia. Pomaga on w zwoływaniu i organizacji zebrań międzynarodowych oraz w rozwoju duchowości i teologii Zakonu Redemptorystek w dialogu z siostrami.

o. Jacek Zdrzałek CSsR

Więcej informacji o polskich redemptorystkach na ich stronie: www.redemptorystki.pl 

Za: www.redemptor.pl