Śmierć Br. Jana Pawła Gancarczyka CFCI

Dnia 26 stycznia 2014 roku po długiej i ciężkiej chorobie w 74 roku życia i w 38 roku powołania zakonnego w Zgromadzeniu Braci Serca Jezusowego,w szpitalu w Puszczykowie zmarł Brat Jan Paweł Gancarczyk CFCI.

Brat Jan urodził się 18 czerwca 1941 roku w miejscowości Czarny Dunajec na Podhalu. Ojciec Jan był szewcem a Matka Maria zajmowała się gospodarstwem. Miał czworo rodzeństwa 3 siostry i brata. Ochrzczony w miejscowym Kościele parafialnym dn.20 czerwca 1941 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej, uczęszczał do Salezjańskiej Szkoły Zawodawej gdzie zdobywał zawód stolarza.

Wstąpił do Zakonu Bonifratrów i jako pielęgniarz pracował w szpitalu psychiatrycznym. Na prośbę rodziców wrócił do domu,aby pomagać w pracy na roli. Został wcielony do wojska. Po odbyciu służby wojskowej powraca na ojcowiznę i opiekował się Rodzicami. Ponieważ jego marzeniem była służba Panu Bogu, zgłosił się do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie.

Po odbyciu nowicjatu złożył pierwszą profesję zakonną 2 lutego 1976, a profesję wieczystą 18 stycznia 1983 roku. Zgromadzenie powierzało Mu różne obowiązki zakonne. Pracował w Katedrach w Poznaniu,Warszawie,Gnieźnie i Łomży również w Poznańskiej Farze. Przez pięć lat posługiwał w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Pełnił przez wiele lat urzędy przełożeńskie w domach Zgromadzenia. Ostatnie lata jego życia, to zmaganie się z chorobą.W roku 2008 zamieszkał w domu zakonnym Wonieści k. Śmigla, gdzie spędził ostatnie miesiące swojego życia. Krótko przed świętami Bożego Narodzenia ubiegłego roku ze względu na stan zdrowia poszedł do szpitala w Puszczykowie i tam zakończył swoją doczesną ziemską pielgrzymkę dnia 26.stycznia 2014r. Cenił sobie modlitwę i punktualność.

Drogi Bracie Janku,niech Serce Boże któremu służyłeś obdarzy cię nagrodą wieczną w swoim Królestwie Niebieskim. Przed Tronem Bożym pamiętaj o swoich Współbraciach i módl się za Zgromadzenie.Odpoczywaj w pokoju wiecznym w Chrystusie.

Pogrzeb śp. br. Jana Pawła Gacarczyka odbył się w Domu Generalnym w Puszczykowie w środę – 29 stycznia br.:

br. Zbigniew Godlewski
sekretarz

Za: www.zbsj.pl