W Tuchowie odbywa się zjazd misyjny redemptorystów

W Tuchowie trwa zjazd misyjny redemptorystów zorganizowany przez Sekretariat Misji i Rekolekcji Prowincji Warszawskiej Redemptorystów. Hasłem spotkania są słowa bł. Jana Pawła II: „Bądźcie gotowi świadczyć sprawie człowieka”. Uczestniczą w nim misjonarze i rekolekcjoniści z całego kraju, a także z Białorusi, Ukrainy, Czech i Kazachstanu.

Część modlitewna spotkania rozpoczęła się w środę wieczorem od udziału w Nieustannej Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Mszy św. w sanktuarium tuchowskim. Porannej Eucharystii w czwartek przewodniczył o. Piotr Chyła, wikariusz prowincjała, który w homilii podkreślił potrzebę modlitwy i refleksji w posłudze misjonarzy, Z niej czerpią oni siłę do obrony człowieka, któremu niosą Ewangelię.

W części formacyjnej uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów ks. prof. Dariusza Oko z UPJPII w Krakowie na temat: „Gender – od tolerancji do totalitaryzmu”. Ukazał w nim źródła i skutki ideologii gender, odwołując się do dostępnych opracowań tego tematu. Podkreślił, że zrodziła się ona w środowisku ateistów, którzy odrzucają Boga i wyższe wartości, a w to miejsce stawiają różne bożki. Ukazał też niebezpieczne skutki tego rodzaju działań w innych krajach, przejawiające się m.in. w seksualizacji dzieci i młodzieży. Zauważył pewne podobieństwa między gender a ideologią marksistowską. Przestrzegał przed przekształceniem się tego kierunku w totalitaryzm, ze względu na instytucjonalne narzucanie jej rozpowszechniania w ramach gender mainstreaming i nietolerowanie sprzeciwu ze strony ludzi inaczej myślących, co widać choćby w mediach. Zwrócił również uwagę na zagrożenie wpajania elementów ideologii gender najmniejszym dzieciom i różne dążenia prowadzące do niszczenia rodziny. W związku z tym należy domagać się m.in. poszanowania prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, co gwarantuje konstytucja RP. Ksiądz profesor zachęcił do podejmowania inicjatyw i działań demaskujących rzeczywiste zamiary zwolenników gender, które są coraz częściej dostrzegalne w naszym kraju, choć w głównych mediach najczęściej ukazywane są jednostronnie tylko łagodne strony genderyzmu. Przeciwdziałanie tej ideologii jest tym bardziej potrzebne, gdyż po liście biskupów polskich na ten temat, wzmocniły się w mediach ataki na Kościół i chrześcijańską rodzinę. Trzeba to czynić z miłością i zdrowym rozsądkiem, w oparciu o wiarę oraz w jedności z Bogiem i Kościołem – podkreślił ks. Oko.

W części popołudniowej uczestnicy zjazdu wysłuchają wykładów ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr z UAM w Poznaniu na temat: „Prawda o człowieku w świetle encykliki Fides et Ratio”. Przybliży on także zasadnicze elementy katechizmu społecznego wynikające z nauczania bł. Jana Pawła II.

W trzecim dniu zjazdu przewidziany jest wykład o. dr hab. Marka Saja CSsR z UKSW w Warszawie dotyczący zwalniania z kar kościelnych w sakramencie pokuty i pojednania.

Uczestnicy zjazdu zapoznają się także z aktualnymi inicjatywami w dziedzinie misji i rekolekcji. Zjazd zakończy się w piątek 31 stycznia.

o. Sylwester Cabała CSsR

Za: www.redemptor.pl