Spotkanie prowincjalne Werbistów na temat powołania

XXII Kapituła Prowincjalna Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów) postanowiła zorganizować spotkanie prowincjalne na temat powołań.Bezpośrednim motywem jest stale zmniejszająca się liczba wstępujących do seminariów i zgromadzeń, także tych, które założył przez św. Arnold Janssen.

W dniach 14 i 15 lutego w Pieniężnie odbyło się spotkanie na temat powołań w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego oraz powołań w Europie. W spotkaniu uczestniczyło 43 werbistów, którzy reprezentowali Domy Misyjne z całej Polski. Obradom przewodniczył O. Eryk Koppa SVD – Prowincjał.

Do udziału w spotkaniu zaproszono Ks. Emila Parafiniuka – dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, który jest także koordynatorem Europejskiego Centrum Powołaniowego (EVS). Wygłosił on referat nt.: „Sytuacja powołań w Kościele w Polsce. Jak odnajdywać i dbać o nowe powołania?” Drugim zaproszonym gościem spotkania w Pieniężnie była s. Jolanta Gałkowska SSpS – długoletnia referentka powołaniowy w Europie Zachodniej. Wygłosiła referat zatytułowany: „Sytuacja powołań w Europie Zachodniej”.

Referaty ks. Emila Parafiniuka i s. Jolanty Gałkowskiej były wprowadzeniem do prac w czterech grupach, gdzie w czasie dyskusji ukazano blaski i cienie w trosce o powołania. Wskazywano także trudności i błędy w tym względzie oraz zaproponowano środki zaradcze w wymiarze indywidualnym, w odniesieniu do wspólnot domowych, do parafii prowadzonych przez werbistów, a także do zarządu prowincji.

Spotkanie zaowocowało pogłębieniem świadomości o większą troskę o powołania, zachętą do jeszcze żarliwszej modlitwy w intencji powołań, koniecznością wspólnego świadectwa zakonno – misyjnego powołania oraz odwagą wykorzystania dostępnych środków, w myśl słów Założyciela – św. Arnolda Janssena: „jeżeli zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, resztę uczyni Pan Bóg”. 

Jan Wróblewski svd