Spotkanie kapucyńskich przełożonych w Częstochowie

CzęstochowaOd 9 do 12 lutego w Częstochowie – duchowej stolicy Polski, odbyło się spotkanie przełożonych lokalnych kapucynów Prowincji krakowskiej. Przełożeni owocnie wykorzystali pobyt w Częstochowie na wspólne obrady, rozmowy, jak i modlitwę przed cudownym obrazem na Jasnej Górze. Spotkanie w Częstochowie, w Roku Życia Konsekrowanego, stało się okazją, by złożyć akt zawierzenia Prowincji Krakowskiej Kapucynów Bogu, czego dokonał minister prowincjalny br. Tomasz Żak.

Akt zawierzenia
Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej
Trójjedynemu Bogu wraz z Najświętszą Maryją i świętym Józefem Oblubieńcem

Boże Trójjedynej miłości, Najwyższy, Wszechmogący, dobry Panie, upadamy przed Tobą wraz z Twoją i naszą Matką, Najświętszą Maryją, Królową Zakonu Serafickiego i świętym Józefem – Jej Oblubieńcem i Patronem naszej Kapucyńskiej Krakowskiej Prowincji Zakonnej, w duchu uwielbienia i zawierzenia.

Ojcze światłości, Słodki Jezu, nasz Panie i Bracie, Duchu Święty Pocieszycielu, Boże nasz Panie, od którego pochodzi każdy najlepszy i doskonały dar, spójrz miłosiernie na nas, pokornie wyznających Tobie i rzeczywiście wiedzących, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Ty, który dałeś siebie za nas, spraw, abyśmy tak całkowicie i doskonale oddali się Twojej łasce, że upodobniwszy się do obrazu Twojej męki, upodobnili się również do obrazu Twojej Boskości.

Wejrzyj na nas z miłością i dozwól z największą radością poświęcić się Tobie. Tobie zawierzamy siebie, każdego z nas, każdego Brata, naszą Prowincję i cały Zakon. Maryjo, pomóż nam, wraz z Tobą pragniemy kochać Boga i drugiego człowieka. Za przykładem świętego Franciszka z Asyżu, naszego Brata, ogłaszamy Cię dzisiaj tym uroczystym aktem, naszą Panią i Królową. Składając Ci ten publiczny hołd chcemy się Tobie powierzyć, abyś nas ofiarowała Bogu przez Twego Syna.

Niepokalana Matko Kościoła, Królowo nasza, oddajemy Bogu nasze serce, ciało, naszą duszę i wszystkie siły. Kochanemu Bogu powierzamy wszystkie nasze dobra duchowe i materialne, aby rozporządzał nimi i wszystkimi naszymi sprawami na większą Swą chwałę, dla pożytku Kościoła świętego i ku budowaniu Królestwa Bożego.

Tobie, święty Józefie, polecamy z ufnością, sprawy naszego życia wewnętrznego i zewnętrznego: modlitwy, umartwienia, prace i trudy apostolskie, zawierzamy naszych przełożonych, misjonarzy, braci kapłanów, braci zakonnych, postnowicjuszy, nowicjuszy i postulantów, aby wsparci i umocnieni łaską Bożą trwali aż do śmierci w gorliwym i wiernym wypełnianiu swego powołania.

Maryjo, Matko i Królowo, święty Józefie, święty Franciszku, przyczyniajcie się do uświęcania całego Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i każdego z pośród jego Braci.

Boże, zapal nasze serca seraficką miłością. Spraw, abyśmy jak najpilniej zachowywali regułę i konstytucje. Daj prosimy, byśmy żyjąc w posłuszeństwie, byli ulegli woli naszych przełożonych. Spraw abyśmy żyjąc w ubóstwie, całą naszą ufność pokładali w Tobie, dawcy wszelkiego dobra. Zachowaj nasze serca w czystości, byśmy już tutaj na ziemi zawsze i we wszystkim mogli widzieć i kontemplować oblicze Chrystusa.  Spraw, abyśmy jako prawdziwi Bracia Mniejsi zawsze wybierali i ukochali ostatnie miejsce i upodabniali swe serca do Serca Jezusowego.

Wszechmogący, wiekuisty, sprawiedliwy i miłosierny Boże, przez to zawierzenie, za przyczyną Maryi Niepokalanej, daj nam nędznym czynić dla Ciebie to, o czym wiemy, że tego chcesz i chcieć zawsze tego, co się Tobie podoba, abyśmy wewnętrznie oczyszczeni, wewnętrznie oświeceni i rozpaleni ogniem Ducha Świętego, mogli iść śladami umiłowanego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa i dojść do Ciebie, Najwyższy, jedynie dzięki Twej łasce, który żyjesz i królujesz, i odbierasz hołd w doskonałej Trójcy i prostej Jedności, Bóg wszechmogący przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Tomasz Żak OFMCap
Minister Prowincjalny wraz z Braćmi

Częstochowa, 10 lutego 2015 roku

fot. br. Tadeusz Bargiel OFMCap

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska