Spotkanie Werbistów z pracownikami Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Dnia 18 marca w Domu Misyjnym Ducha Świętego w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie  werbistów  z pracownikami Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecni byli m.in. prof. dr hab. Edward Haliżak – dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Leonard Łukaszuk oraz inni pracownicy naukowi Instytutu.  Obecni byli także o. Andrzej Danilewicz svd – prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego,  o. dr  Kazimierz Szymczycha svd, sekretarz komisji misyjnej Episkopatu Polski, o. dr hab. Jacek Pawlik – prodziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie.

Temat tegorocznego spotkania w Warszawie koncentrował się wokół zagadnień związanych autonomią poszczególnych narodów. Referat zatytułowany:  „Ks. Francisco de Vitoria i prawo narodów do samostanowienia”  wygłosił  o. dr Janusz Brzozowski svd  – wykładowca MSD w Pieniężnie. Zaproszeni goście obejrzeli film dokumentalny poświęcony św. Arnoldowi Janssenowi –  założycielowi Misjonarzy Werbistów oraz uczestniczyli w nabożeństwie biblijnym.

W czasie spotkania prof. dr hab. Edward Haliżak przekazał na ręce prowincjała o. Andrzeja Danilewicza svd oraz rektora Domu Misyjnego w Warszawie o. Jana Wróblewskiego svd pozycję wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, za tytułowaną „Religia w stosunkach międzynarodowych”. Podtytuł tej książki brzmi: „10-lecie współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD)”. Książka ukazała się pod redakcją naukową Anny M. Solarz i Hanny Schreiber. Publikacja jest owocem ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej przez ISM i Werbistów w 2010 r. w Domu Misyjnym w Nysie na temat: „Czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych”.

Jan Wróblewski svd