Święto patronalne Wydawnictwa „W drodze”

Swoje święto patronalne – związane z przypadającą za kilka dni uroczystością Zwiastowania Pańskiego – obchodziło 22 marca prowadzone przez poznańskich dominikanów Wydawnictwo „W drodze”.

„Podejmujemy trud i wysiłek tkania szaty Słowa Bożego, by było ono pięknie opowiadane i pięknie przekazywane” – powiedział w homilii o pracy Wydawnictwa „W drodze” jego dyrektor, o. Wojciech Prus.

Mszę św. w dominikańskim kościele Matki Bożej Różańcowej o. Prus odprawił w koncelebrze z współbraćmi pracującymi w oficynie i w miesięczniku „W drodze”. W uroczystości wzięli udział świeccy pracownicy obu instytucji. „W tej małej cząstce Kościoła, jaką jesteśmy, chcemy uwielbiać Pana Boga” – mówił kaznodzieja.

W czasie liturgii modlono się „za wszystkich pracujących i za wszystkich, którzy z naszej pracy korzystają, aby Słowo Boże się rozszerzało i umacniało ludzi w wierze”.

Obchodzoną 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego ze względu na przypadającą tego dnia Niedzielę Wielkiego Postu przeniesiono w tym roku na poniedziałek 26 marca. Ze względów organizacyjnych dominikańskie wydawnictwo przyspieszyło jednak tegoroczne obchody swojego święta kilka dni wcześniej.

„Nawiązujemy do radosnego przesłania, jakie Archanioł Gabriel przekazał Maryi w momencie Zwiastowania. Także nasza praca wydawnicza ma w sobie coś z tamtego wydarzenia. Poprzez nasze publikacje chcemy bowiem przekazywać ludziom Dobrą Nowinę” – wyjaśniają pracownicy „W drodze” genezę swojego święta.

Działalność oficyny „W drodze” zapoczątkowało ukazanie się w 1973 roku istniejącego do dziś miesięcznika pod takim właśnie tytułem, którym przez 22 lata kierował o. Marcin Babraj. W 1981 roku powstało oficjalnie Wydawnictwo „W drodze”, które wydaje m.in. książki Romana Brandstaettera i Stanisława Barańczaka oraz dzieła średniowiecznych mistyków dominikańskich.

Za: www.dominikanie.pl.