Korpus Dyplomatyczny z wizytą na Świętym Krzyżu

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, w regionie świętokrzyskim, w dniach 18-20 października 2019 roku, przebywała 40-osobowa grupa ambasadorów wraz z rodzinami. Szefowie misji dyplomatycznych, akredytowani przy polskim rządzie, dzisiejszej niedzieli odwiedzili najstarsze polskie sanktuarium narodowe – Święty Krzyż. Nie tylko poznali bogatą historię pobenedyktyńskiego opactwa, ale również mieli okazję zobaczyć relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Dla wielu z gości było to doniosłe i głębokie przeżycie – część spośród zebranych oddała cześć pięciu kawałkom sosny czarnej, na której umarł Jezus Chrystus.

Dyplomaci mogli również skorzystać z oblackiej gościnności, bowiem wspólnota świętokrzyska podjęła gości uroczystym obiadem w klasztornym refektarzu. Superior wspólnoty zakonnej na Świętym Krzyżu – o. Marian Puchała OMI – wyraził nadzieję i zachęcił zebranych, aby stali się również ambasadorami tego niezwykłego miejsca oraz zaprosił do ponownego przybycia w progi oblackiego klasztoru i nawiedzenia relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Sanktuarium Świętokrzyskie jest jednym ze 100. Pomników Historii. Miano to przysługuje obiektom i miejscom, które mają ogromne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski. Klasztor na Świętym Krzyżu jest jednocześnie najstarszym sanktuarium narodowym, do którego pielgrzymowali królowie polscy (m.in. Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary czy Zygmunt August). Znajdują się tutaj relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Od 1936 roku sanktuarium opiekują się Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, w murach pobenedyktyńskiego opactwa mieści się nowicjat Zgromadzenia.

Za: www.oblaci.pl