Home WiadomościZ kraju Sympozjum naukowe CTA Pallottianum

Sympozjum naukowe CTA Pallottianum

Redakcja

Duch Pana nade mną, głosić Ewangelię ubogim mnie posłał – ta antyfona wybrzmiała w wykonaniu Scholi Gregoriana, po słowach powitania ks. dr. Tomasza Skibińskiego SAC, rektora WSD SAC w Ołtarzewie, na rozpoczęcie kolejnego już sympozjum zorganizowanego przez nasze seminarium i Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum”. Ksiądz Rektor we wprowadzeniu przypomniał wszystkim słowa pierwszego „ewangelizatora” – Jezusa, który objawił swoją misję niesienia dobrej nowiny ubogim. Przytoczone zostały także słowa papieża Franciszka, który wyraził pragnienie „Kościoła ubogiego dla ubogich”. Obydwie wypowiedzi wpisują się w temat tegorocznego sympozjum, który brzmiał: Ubóstwo i apostolstwo, odbywającego się w ołtarzewskim Wyższym Seminarium Duchownym w dniach 22-23 maja 2014 r.

Podczas pierwszej sesji referaty wygłosili: ks. prof. Janusz Kręcidło MS, o. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv oraz dr Ewa Czaczkowska. W swoim wystąpieniu ks. prof. J Janusz Kręcidło skupił się na interpretacji antropologiczno-kulturowej fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza, który brzmi: „Błogosławieni ubodzy w duchu” (por. Mt 5,3). „Nie chodzi o każde ubóstwo – jak mówił Ksiądz Profesor – ale o to ze względu na Jezusa”. Następny prelegent, o. Ignacy Kosmana, starał się odpowiedzieć na pytanie postawione w temacie wystąpienia, a mianowicie: Ubóstwo św. Franciszka z Asyżu: przeszłość czy wyzwanie na dziś? Zaznaczył, że fundamentalną zasadą dla św. Franciszka, a później i dla Braci Mniejszych, jak i najważniejszym punktem odniesienia, co do ubóstwa, jest osoba Jezusa Chrystusa. O. Ignacy Kosmana podzielił się swoją obawą, że coraz częściej o wartości życia ludzkiego decyduje to, co dany człowiek posiada. Ubogi jednak wie, że wszystko, co posiada należy do Boga i dlatego jest wolny od lęku utraty dóbr doczesnych. Pierwszą sesję zamknęła dyskusja, ale zanim ona nastąpiła, dr Ewa Czaczkowska podzieliła się swoimi myślami dotyczącymi tematu: Ubóstwo w nauczaniu i życiu kard. Jorge Mario Bergolio – papieża Franciszka. W swojej refleksji przypomniała słowa papieża Franciszka o pragnieniu „Kościoła ubogiego i dla ubogich”. Następnie podkreśliła, że kard. Bergolio zanim został papieżem, także był ubogim człowiekiem w kategorii teologalnej. Dziennikarkę urzekło w osobie papieża Franciszka także to, że sam sobie nosi teczkę – jak powiedziała zgromadzonym. Kończąc swój referat, zaznaczyła, że wielu księży żyje ubogo, posługuje w tzw. dzielnicach nędzy, jest wrażliwych na krzyk ubogich.

Centralnym punktem pierwszego dnia sympozjum była Eucharystia. O tym, że wiara opiera się na posłuszeństwie Prawu i osobistej relacji z Bogiem, mówił przewodniczący zgromadzenia liturgicznego, ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS.

Drugą sesję rozpoczął referat ks. dr. Krzysztofa Marcyńskiego SAC, zatytułowanyMetafory ubóstwa w starożytnym kaznodziejstwie. Następnie s. mgr Lucyna Trzonkowska SAC wygłosiła pracę o stosunku św. Wincentego Pallottiego do ubóstwa, dla którego jest ono integralnym elementem naśladowania Jezusa. Przedostatnią osobą referującą była dr Agnieszka Burakowska, która streściła wykład ks. dr. Wilhelma Marii Gerardusa Eggena, noszący tytuł: Służenie ubóstwem: augustyńsko-girardiańska medytacja. Ks. dr Tomasz Skibiński SAC przedstawił słuchaczom temat dotyczący troski o biednych i wyzwania ubóstwa w prawodawstwie synodalnym Kościoła galijskiego do czasów Merowingów. Popołudniową sesję zakończyła bardzo żywa dyskusja, w której słuchacze dopytywali o różne szczegóły dotyczące przedstawianych  kwestii.

Drugiego dnia sympozjum ks. dr Ricardo Perez Marquez OSM, przybliżył słuchaczom następujący temat: Kościół Błogosławieństw: ubóstwo i prześladowanie. Jak zauważył prelegent, celem napisania Apokalipsy przez św. Jana nie było napominanie, ale zachęcenie do dawania świadectwa o Ewangelii. Kościołem Błogosławieństw, jak podano w temacie, nazywamy Kościół w Smyrnie, gdyż jako jedyny z wymienianych w Apokalipsie, istnieje i realizuje program Królestwa Bożego. Po tym referacie odbyła się dyskusja, podczas której ks. Ricardo podkreślił, że Księga Apokalipsy jest nadal bardzo aktualna.

Podczas panelu Apostolstwo ubogich „tu i teraz”, uczestnicy mieli okazję usłyszeć świadectwa posługi wśród ubogich. S. Charis, która przybyła wraz z s. Szymoną, obie ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, ukazała ubóstwo Matki Teresy z Kalkuty oraz realizację ubóstwa w prowadzonym przez nią Dziele. Ta, która około 50 lat żyła w ubóstwie ciemności, wskazuje wszystkim nam, abyśmy trwali w milczeniu przed Bogiem. Co więcej, Matka Teresa sama będąc w ciemności, była światłem dla innych.

Br. Tomasz Ciesielski MI, kamilianin, przybliżył z kolei temat bezdomności w Polsce, a także podzielił się świadectwem posługi wśród tych osób. „Bezdomny jest człowiekiem i to trzeba mocno podkreślić – mówił br. Tomasz – a bezdomność rodzi się w sposób cichy, jest procesem.” Bratu Tomaszowi Ciesielski towarzyszył Marcin Golbert, który podzielił się swoim doświadczeniem bezdomności. Jak mówił, nie raz prosił Boga o śmierć, gdyż będąc bezdomnym był bardzo samotny, dlatego też popadł w alkoholizm. Podejmował leczenie, powracał do nałogu, zaczął nienawidzić Boga, jak sam mówi: „Chciałem zdechnąć!”. Dziś – po swoim nawróceniu i wyjściu z nałogu – bez modlitwy nie może żyć, jego praca jest modlitwą, odnalazł sens życia.

Idee wspólnoty Chleb Życia przedstawiła zgromadzonym s. Małgorzata Chmielewska. Przybliżając nam historię powstawania wspólnoty, s. M. Chmielewska stwierdziła, że świat jest ogromnie rozdarty, i że to w naszym spojrzeniu mieści się podział świata. Należy oczyszczać swoje spojrzenie poprzez osobę Chrystusa, byśmy mogli Go spotykać w potrzebujących.

W podsumowaniu przedpołudniowej części sympozjum, ks. prof. Marian Kowalczyk SAC, dyrektor CTA „Pallotianum”, przypomniał słuchaczom słowa papieża Franciszka, a mianowicie: „Dar Ducha Świętego pomaga nam w ubogim zobaczyć Chrystusa”.

Półtoragodzinny panel dyskusyjny odbywał się popołudniu w trzech grupach. Pierwsza grupa spotkała się z ks. Richardo, kolejna z siostrami Misjonarkami Miłości, a ostatnia z s. M. Chmielewską. Owocem tych spotkań były relacje sekretarzy tych grup przed wszystkimi uczestnikami.

Kończąc tegoroczne sympozjum, ks. Mirosław Mejzner SAC powiedział, że dotknęliśmy wielu aspektów ubóstwa. Zaznaczył, że ubóstwo to nie doktryna, ale praxis. Całość sympozjum zakończyliśmy dziękując Bogu za dar tego czasu, modlitwą: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

Tekst: al. now. Dominik Gaładyk
Foto: al. Krzysztof Freitag SAC

Za: www.pallotyni.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda