Sympozjum o niezwykłym kapłanie z Rozwadowa

kapucyni-plW sobotę, 8 października 2016 roku, odbyło się w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli–Rozwadowie sympozjum naukowe poświęcone życiu i działalności Ojca Hieronima Ryby (1850‒1927) — jego charakterystycznych cechach duchowych.

W czasie spotkania jako prelegenci przemawiali: dr Tomasz Żak OFMCap, Minister prowincjalny (otwarcie sympozjum i wprowadzenie w temat), prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap, („Życie i działalność Ojca Hieronima Ryby”), prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap („Charakterystyczne cechy duchowości franciszkańsko-kapucyńskiej w życiu i posłudze Ojca Hieronima Ryby”) i prof. dr hab. Wiesław Bar OFMConv („Prawno-kanoniczne wymogi procesów beatyfikacyjnych kandydata na ołtarze”). Słowo pasterskie skierował do uczestników spotkania obecny na konferencji ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej. O godz. 12.00 celebrowano uroczystą Mszę Świętą dziękczynno-błagalną za życie i posługę Ojca Hieronima Ryby, pod przewodnictwem br. Tomasza Żaka, Ministra prowincjalnego. Następnie kapłani, bracia i licznie zebrani wierni udali się na pobliski cmentarz rozwadowski, aby na grobie zmarłego zakonnika złożyć kwiaty, zapalić znicze i pomodlić się.

Dla szczególnych zasług Ojca Hieronima Ryby w podtrzymaniu życia zakonnego Prowincji Galicyjskiej i ogromu prac dokonanych przy budowie kościoła parafialnego w Rozwadowie Kapituła Prowincjalna nadała Ojcu Hieronimowi zaszczytny tytuł Ojca Prowincji Galicyjskiej. Ojciec Hieronim zmarł 17 grudnia 1927 roku. Kronikarz rozwadowski zapisał: „Dzisiaj o godzinie 11.45 rano po kilkunastotygodniowej chorobie, opatrzony świętymi sakramentami i całkowicie na śmierć przygotowany, czekając jej – zmarł o. Hieronim Ryba, długoletni kapłan i pracownik w Rozwadowie, o którym pisze kronika diecezjalna”. Został pochowany dwa dni później na cmentarzu parafialnym w Rozwadowie. Pod datą tą w kronice diecezji przemyskiej czytamy: „Zmarł Ojciec Hieronim Ryba, kapłan niepospolitej miary, chluba zakonu, bardzo ceniony przez duchowieństwo i lud z najdalszych stron, ogromnych zasług dla parafii rozwadowskiej, człowiek wprost opatrznościowy”. Pogrzeb Ojca Hieronima Ryby odbył się 20 grudnia 1927 roku. Pod datą tą zapisał kronikarz: „Zmarł mąż prawdziwie Boży, kapłan – zakonnik, który całe życie pracował dla chwały Bożej”.

Ojciec Hieronim Ryba przeżył 77 lat, 56 lat był zakonnikiem, 52 lata kapłanem, 29 lat posługiwał w klasztorze w Rozwadowie. Wieloletni gwardian (w Krośnie i Rozwadowie), magister nowicjatu, wieloletni wikary klasztorów (w Sędziszowie Młp., Olesku, Rozwadowie), przez pięć kadencji definitor prowincji, socjusz prowincjała w wizytacjach kanonicznych kilku klasztorów, ceniony kaznodzieja, rekolekcjonista i spowiednik, Kustosz Rzymski, Ojciec Prowincji Galicyjskiej, współbudowniczy trzech kościołów (Rozwadów, Wola Rzeczycka i Chyły). Był kapłanem niezwykle dyspozycyjnym wobec potrzeb duszpasterskich wiernych i różnych okolicznych parafii. Zawsze gotowy nieść posługę kapłańską, nawet gdy trzeba było udać się w dalekie okolice.

Najwybitniejszą cechą jego życia kapłańskiego było bezustanne słuchanie spowiedzi świętej. Uznanie budziła jego działalność kaznodziejska, rekolekcyjna i charytatywna na rzecz potrzebujących. Bezustannie krzewił kult Matki Bożej, której dedykował trzy współbudowane świątynie. Rozpowszechniał idę Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego i duchowo opiekował się oraz wspierał wspólnoty franciszkańskie. Wierni okoliczni znając Ojca Hieronima Rybę, otaczali jego osobę za życia jakąś serdeczną czcią, a po jego śmierci licznie nawiedzali jego grób na cmentarzu rozwadowskim, prosząc o potrzebne łaski za jego przyczyną.

Za: www.stalowawola.kapucyni.pl