Szczecin: zakończyła się XIII Kapituła Inspektorialna PLN

Zakończyły się obrady XIII Kapituły Inspektorialnej Inspektorii pw. św. Wojciecha, które odbywały się w dniach 4-7 lutego br. w Zespole Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie. Obrady skupiły się wokół pytania: „Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży?”

Relacja z XIII Kapituły Inspektorialnej Inspektorii pw. św. Wojciecha:

Dzień 1

Kapituła rozpoczęła się uroczystą Eucharystią. Słowo wygłosił ks. Inspektor Roman Jachimowicz. Dosadnie wskazał uczestnikom na konieczność zmiany mentalności z zamkniętej i klerykalnej na pełną charyzmatycznego zaangażowania drogę bycia z młodzieżą.

Po celebracji przeszliśmy na aulę. Sesja plenarna rozpoczęła się od modlitwy w intencji kapituły, po której nastąpiło przemówienie młodzieży. Ks. sekretarz Michał Mejer poprosił młodych, aby podzielili się z nami swoim doświadczeniem spotkania salezjanów w ich życiu.

Następnie po dokonaniu formalnych czynności, takich jak wybór sekretarzy, skrutatorów i zatwierdzenie regulaminu przystąpiono do referowania stanu naszej Inspektorii. Zbliżające się dni będą służyły dokładnemu poznaniu i przyjrzeniu się naszej obecności wśród młodzieży w prowadzonych przez nas placówkach. Poczuwajmy się do odpowiedzialności za delegatów wspierając ich naszą modlitwą. Prośmy, by uczestnicy byli wsłuchani w głos Ducha Świętego i mieli odwagę by odnawiać swoją wierność księdzu Bosko i Kościołowi.

Dzień 2

Drugi dzień Kapituły rozpoczął się od Eucharystii. Homilię wygłosił na niej ks. wikariusz Adam Popławski. Po śniadaniu uczestnicy spotkali się na auli i rozpoczęła się prezentacja placówek, w których pracują współbracia z naszej Inspektorii. Był to wymowny znak radości z wielu dobrych i rozwijających się inicjatyw, choć nie mogło się obyć bez krytyki i wskazań na niedociągnięcia. Podskórnie w zgromadzonych dało się wyczuć to naczelne pytanie: „Jacy salezjanie dla współczesnej młodzieży”. Dyskusja na ten temat była burzliwa i choć padło już kilka trafnych sformułowań nadal musimy zadawać sobie to pytanie i szukać na nie odpowiedzi. Dlatego wciąż ponawiamy prośbę o modlitwę w intencji delegatów, aby Kapituła Inspektorialna 2019 przyniosła dobre owoce i przysłużyła się rozwojowi dzieła salezjańskiego w północno-zachodniej Polsce oraz poza jej granicami.

Dzień 3

Trzeci dzień obrad wywołał podziw dla pracy salezjanów w Moskwie, Rostowie i Gruzji. Nasi współbracia zbudowali nas świadectwem tytanicznej pracy i doświadczeniem wielkiej biedy materialnej. Ich niełatwa praca przynosi piękne owoce, przyciągając coraz więcej ludzi, w tym wielu młodych, tworzących żywy i dynamiczny Kościół.

Dziś obradowano też nad kształtem dokumentów kapitulnych. Poddane refleksji zostały następujące tematy: priorytet posłannictwa salezjańskiego, profil współczesnego salezjanina i współpraca z ludźmi świeckimi. Po południu odbyło się nabożeństwo z adoracją Najświętszego Sakramentu poprowadzone przez dk. Łukasza Burnickiego SDB. Uczestnicy modlili się o światło Ducha Świętego przed wyborem delegatów na Kapitułę Generalną, która odbędzie się w Turynie w dniach 16.02-04.04.2020 roku, i zgromadzi salezjanów z całego świata. Wieczorem odbyło się głosowanie, które wyłoniło przedstawicieli naszej Inspektorii na KG 28. Oprócz ks. Inspektora Romana Jachimowicza SDB będą to ks. Adam Popławski SDB i ks. Witold Szulczyński SDB. Zastępcami zostali: ks. Szymon Kasprzak SDB i ks. Michał Mejer SDB.

Dzień 4

Czwartego, ostatniego już dnia Kapituły, w czasie homilii sekretarz inspektorialny ks. Michał Mejer SDB przypomniał, że musimy z wiarą prosić o nowe powołania. Po wspólnotowej Eucharystii zawierzyliśmy naszą Inspektorię Maryi Wspomożycielce Wiernych.

Obrady rozpoczęły się od zatwierdzenia dokumentów wypracowanych poprzedniego dnia, a następnie przedyskutowano zmiany w dyrektorium inspektorialnym – zbiorze zasad wyznaczających pracę naszej prowincji. Współbracia dbali o to, aby zapisy odpowiadały rzeczywistości, jak i o to, by wyznaczały horyzonty, do których mamy dążyć. W czasie obrad nie zabrakło głosów napomnienia, zwrócenia uwagi na istotę naszego posłannictwa i konieczności osobistej refleksji, na ile poświęcamy nasz czas młodzieży. Po dokonaniu poprawek i głosowaniach Ksiądz Inspektor dokonał zamknięcia obrad XIII Kapituły Inspektorialnej PLN.

Ostatnim punktem programu Kapituły był obiad, po którym delegaci rozjechali się do swoich wspólnot. Wypracowane w czasie obrad dokumenty muszą być przetłumaczone na język włoski i zatwierdzone przez Radę Generalną naszego Zgromadzenia.

Proces rozeznawania nie zakończył się definitywnie, bowiem czeka nas jeszcze przyszłoroczna Kapituła Generalna w Turynie. Od nas, salezjanów, zależy teraz, czy przejmiemy się podjętymi refleksjami i na ile podejmiemy próbę odnowy wierności naszemu posłannictwu.

kl. Piotr Warzocha SDB

Za: pila.salezjanie.pl