Miejsce Piastowe: Przygotowania do XVIII Kapituły Generalnej Sióstr Michalitek

W piątek, 8 lutego 2019 r., w Domu Generalnym Sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym rozpoczęły się dni skupienia, które bezpośrednio poprzedzają rozpoczęcie XVIII Kapituły Generalnej. Bierze w nich udział 34 delegatki wybrane przez ogół sióstr Zgromadzenia, które przybyły z różnych stron Polski i świata.

Dni skupienia rozpoczęły się od modlitwy w krypcie Czcigodnej Sługi Bożej Matki Anny Kaworek, współzałożycielki Zgromadzenia, uwielbiając Boga za dar jej osoby oraz ogłoszony 15 stycznia br., przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych, dekret o heroiczność jej cnót. Obecna przełożona generalna, m. Natanaela Bednarczyk wprowadzając w modlitwę przywołała pierwszą Kapitułę Generalną, której 90 lat temu przewodniczyła Matka Anna i zachęciła Siostry Delegatki, by wsłuchiwały się w duchowy testament Służebnicy Bożej.

Kapituła Generalna zbiera się co 6 lat. Jest to najwyższa kolegialna władza w Zgromadzeniu. Czas obrad Kapituły jest poszukiwaniem, rozeznawaniem znaków czasu, jak obecnie najlepiej realizować pozostawiony przez Założycieli charyzmat. Podczas Kapituły Generalnej Siostry Michalitki będą podejmować wiele ważnych tematów, ale również będą przeżywać czas wyboru przełożonej generalnej oraz zarządu zgromadzenia.

Za: przemyska.pl