„Szkoła Chrystusowa” w dominikańskiej bibliotece cyfrowej

W „Armarium” – jak nazywa się stworzona przez dominikanów biblioteka cyfrowa – dostępny jest komplet przedwojennego czasopisma dominikańskiego „Szkoła Chrystusowa”.

Periodyk ukazywał się w latach 1930-1939 – początkowo jako dwumiesięcznik, a od 1931 roku jako miesięcznik. Jego redaktorami byli kolejno ojcowie: Florian Gmurowski, Romuald Kostecki, Bernard Przybylski i Jacek Woroniecki.

Dominikanie redagowali pismo głównie z myślą o inteligencji, której w okresie pewnego ożywienia religijnego lat 30. ubiegłego wieku chcieli pomóc w rozwoju życia duchowego. W każdym numerze zamieszczano zarówno artykuły poruszające aktualną tematykę społeczną czy liturgiczną, jak i fragmenty klasycznych dzieł mistyki chrześcijańskiej.

„Nawet jeśli język części tekstów trąci czasem myszką, to zdecydowana ich większość nie straciła aktualności” – mówi dyrektor Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów, o. Janusz Kaczmarek.

Powstała rok temu biblioteka cyfrowa udostępnia najcenniejsze i najbardziej poszukiwane pozycje z dominikańskich bibliotek. Znajdują się w niej systematycznie powiększane: archiwalia, rękopisy, druki liturgiczne i czasopisma wydawane przez dominikanów.

Biblioteka „Armarium” dostępna jest pod adresem http://bc.dominikanie.pl i należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych w Polsce.

Za: www.dominikanie.pl.