Tuchowie zakończył się Wielki Odpust

TuchówNowenną do Matki Bożej , Mszą Świętą w intencji dobroczyńców klasztoru i bazyliki mniejszej w Tuchowie oraz koncertem Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej zakończył się Wielki Odpust, który trwał od 1 do 9 lipca.

Wieczornej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił o. Witold Radowski, przełożony tuchowskiego klasztoru.

Z okazji odpustu do najsłynniejszego miejsca pielgrzymkowego diecezji tarnowskiej przybyło ponad 70 tysięcy pielgrzymów z Polski i z zagranicy. Obecnych było też pięciu biskupów: arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski, pochodzący rodem z Łękawicy nieopodal Tuchowa, biskup Andrzej Jeż, ordynariusz diecezji tarnowskiej, biskup Stanisław Salaterski i biskup Wiesław Lechowicz, biskupi pomocniczy diecezji tarnowskiej oraz Władysław Bobowski, biskup senior diecezji tarnowskiej oraz dwóch infułatów: inf. Adam Koszka i Władysław Kostrzewa.

W ciągu całego tygodnia przed łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Tuchowskiej modlili się wierni, którzy uczestniczyli w pielgrzymkach strażaków, rolników, pszczelarzy, Rodziny Radia Maryja, chorych, uczestników Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej, czy przedstawicieli samorządu terytorialnego. Spotkanie Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci z udziałem Magdaleny Buczek transmitowało Radio Maryja, a modlitwę uczestników pielgrzymki ludzi pracy, osób pracujących zagranicą i bezrobotnych można było usłyszeć za na falach RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

Hasłem tegorocznego Wielkiego Odpustu były słowa „Maryja z nami na drogach nawrócenia”, nawiązujące do tematu przeżywanego obecnie roku duszpasterskiego. Dodatkowo w tym roku świętowano także 1000 lat od wybudowania pierwszej świątyni w Tuchowie, w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się tuchowska bazylika.

Przez cały tydzień, od godziny 5:30 do 19:30, wierni mogli skorzystać z sakramentu pokuty. Codziennie o poranku przybywający na Lipowe Wzgórze mogli uczestniczyć w śpiewie Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny, a wieczorem w nieszporach. Stałymi punktem dnia były także koronka do Bożego Miłosierdzia, różaniec na dróżkach i droga krzyżowa. Dni odpustowe kończyły się specjalnymi koncertami w ramach „Wieczorów Maryjnych”, podczas których wystąpiły orkiestry strażackie, Sanktuaryjny Chór Mieszany z Tuchowa, zespół „Testimonium”, Sanktuaryjna Orkiestra Dęta z Tuchowa, zespół „Confessio”, siostry służebniczki oraz bracia postulanci i nowicjusze ze zgromadzenia redemptorystów.

Wierni mogli też uczestniczyć w czuwaniu nocnym młodzieży zakończonym Mszą Świętą, czy nabożeństwie i Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne.

Po modlitwie przed obrazem Matki Bożej, wierni mogli zwiedzać muzeum misyjne i etnograficzne. Można tam zobaczyć m.in. zabytkowe narzędzia rolnicze i przedmioty używane dawniej w gospodarstwie domowym. Co roku dużą atrakcją nie tylko dla najmłodszych pielgrzymów jest ruchoma szopka.

Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej to jedno z najstarszych i najliczniej odwiedzanych sanktuariów w diecezji tarnowskiej. W latach 1530-1540 jeden z opatów tynieckich podarował tuchowskiemu kościołowi obraz Matki Bożej. Przedstawia on Maryję trzymającą na lewym ręku Dzieciątko Jezus. Pierwsze wzmianki na temat obrazu pochodzą z 1597 r. Obraz maryjny został koronowany 2 października 1904 r. przez ordynariusza diecezji tarnowskiej bp. Leona Wałęgę.

br. Jerzy Krywult CSsR