Tychy: Siostry Klaryski – VIII wieków historii

Klasztor Franciszkanów i Parafia św. Franciszka i św. Klary w Tychach zapraszają na Sympozjum z okazji 800-lecia II Zakonu św. Franciszka. Odbędzie się ono w sobotę, 31 marca 2012 r. w sali Domu Przyjęć Mirabelle, w Tychach ul. Paprocańska 86, obok klasztoru.

Sympozjum zatytułowane jest: Siostry Klaryski – osiem wieków historii.

Oto szczegółowy program:

Sesja przedpołudniowa
9.oo Msza św. z udziałem wiernych w kościele
10.3o Słowo powitania – o. Emil Pacławski OFM
10.4o o. dr Syrach Janicki OFM – Życie i Reguła św. Klary z Asyżu
11.1o o. prof. dr hab. Roland Prajs OFMCap., Święta Klara na tle miejsca, kobiety w społeczeństwie średniowiecza
11.4o o. dr Alojzy Pańczak OFM, Towarzyszki św. Klary w świetle źródeł klariańskich
12.1o Dyskusja nad referatami

Sesja popołudniowa
13.oo dr Mirosław Kuczkowski FZŚ, Św. Klara z Asyżu w polskich
czasopismach tercjarskich okresu międzywojennego (1918-1939)
13.3o dr Patrycja Gąsiorowska, Klasztory klarysek w Polsce: historia i teraźniejszość
14.oo s. Rafaela Rapacz OCPA, Św. Klara i Eucharystia – charyzmat Klarysek od Wieczystej Adoracji
14.3o Dyskusja nad referatami
15.oo Podsumowanie i zakończenie
o. Emil M. Pacławski OFM

źródło: www.tychyofm.pl/