Home WiadomościZ kraju Uroczystość Chrystusa Króla – Święto Patronalne Prowincji u warszawskich Pallotynów

Uroczystość Chrystusa Króla – Święto Patronalne Prowincji u warszawskich Pallotynów

Redakcja

Uroczystość Chrystusa Króla, tradycyjnie obchodzona w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, zgromadziła w dniu 25 listopada 2012 r.,w kościele Księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej w Warszawie licznie przybyłych przedstawicieli Wspólnoty Pallotyńskiej oraz rzesze wiernych. Wszystkich zgromadzonych powitał ks. proboszcz Tomasz Zaczkiewicz SAC. Szczególnym gościem, który przewodniczył w tym dniu Liturgii i wygłosił homilię był przełożony polskiej prowincji Instytutu Ojców Szensztackich z Józefowa, o. Arkadiusz Sosna. Na Eucharystii obecni byli również współbracia z pallotyńskich wspólnot Prowincji Chrystusa Króla z okolic Warszawy na czele z ks. prowincjałem Józefem Lasakiem SAC, a także Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego  – ks. prowincjał Adrian Galbas SAC oraz ks. Tomasz Skibiński SAC – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. W tym uroczystym dniu nie zabrakło także przedstawicieli duchowieństwa zakonnego, księży z pobliskich parafii, Sióstr  Pallotynek – z siostrą przełożoną Bernadettą Turecką SAC na czele oraz przedstawicielek innych żeńskich zgromadzeń zakonnych.

W obchodach uroczystości Chrystusa Króla udział wzięli także przebywający w Polsce przedstawiciele Regii Miłosierdzia Bożego z Francji.

Uroczystość Chrystusa Króla jest tradycyjnie świętem patronalnym warszawskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, a w tym roku wpisuje się również w obchody jubileuszowe 50. rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego.

Dla podkreślenia ważności tegoż wydarzenia warto przytoczyć słowa ks. prowincjała Józefa Lasaka z jego listu do Współbraci z dnia 23 listopada 2012 r., w którym napisał: Tegoroczna uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata i przypadające w tym dniu święto patronalne warszawskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego obchodzone są w szczególnie bogatym kontekście wydarzeń, ważnych dla życia Kościoła i Stowarzyszenia. (…) Uroczystość Chrystusa Króla jest więc również okazją do jednoczenia się ze wszystkimi Współbraćmi z Prowincji, rozsianymi po świecie, ale także z tymi, którzy z Prowincją są związani poprzez misje i ewangelizację prowadzoną w różnych krajach i na różnych kontynentach. W osobliwy sposób, to właśnie ich posługa i zaangażowanie w dzieła charytatywne są zauważane w świecie i uznawane za te, które najbardziej przybliżają nas do wizerunku Chrystusa, sługi pokornego, posłusznego i miłosiernego, dawcy życia i wszelkiej nadziei.

W trakcie homilii o. Arkadiusz Sosna pochylił się nad ideą procesu Jezusa zaczerpniętą z dzisiejszej Ewangelii – procesu, jak sam zaznaczył, pomiędzy światłem a ciemnością, między wiarą a niedowiarstwem, a dokładniej między Jezusem a światem, między królestwem Jezusa i  ziemską próbą królowania człowieka. Ojciec Arkadiusz Sosna z uwagą podkreślił, iż w tym procesie nie można być neutralnym, gdyż ludzie neutralni są w rzeczywistości najlepszymi oddziałami jednego z królestw. Potrzeba zatem odwagi w głoszeniu i przyjęciu Królestwa Chrystusa. Przełożony Ojców Szensztackich podkreślił także istotę królowania Chrystusa, które nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania. Szczególnie odnosząc się do dzisiejszego święta kaznodzieja podkreślił sens bezinteresownej służby. Ten właśnie proces prowadzi do władania po królewsku. W swej homilii prowincjał Ojców Szensztackich skupił się również nad współczesnym rozumieniem słowa apostoł. Poszukując odpowiedzi na pytanie kim jest dziś apostoł, kim być powinien i wreszcie czy my sami jesteśmy dziś apostołami, kaznodzieja podkreślił rozumienie apostolstwa jako bezinteresownej posługi każdego, kto jest do tego powołany. Odwołując się zaś do słów z Ewangelii św. Marka Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, mówca porównał posłanego, czyli apostoła, do człowieka w drodze, niestrudzonego pielgrzyma.

Liturgia zakończyła się krótkimi podziękowaniami ks. prowincjała Józefa Lasaka SAC skierowanymi do wszystkich zgromadzonych w tym dniu na Eucharystii. Przełożony Pallotynów wspomniał, iż Prowincja Chrystusa Króla liczy obecnie ok. 420 współbraci, którzy pracują w 17 krajach świata.

Po raz kolejny Ksiądz Prowincjał podkreślił rangę dzisiejszego święta, w szczególności dla prowincji warszawskiej − Tegoroczna uroczystość Chrystusa Króla przypada w roku jubileuszowym, kiedy rodzina pallotyńska: siostry, świeccy, którzy dokonali zaangażowania apostolskiego, księża i bracia, dziękują Bogu za dar osoby św. Wincentego Pallottiego.

Podobnie jak główny celebrans, ks. Józef Lasak nawiązał również do istoty królowania Chrystusa. Królowanie Chrystusa jest inne niż świeckie sprawowanie władzy , bowiem powiedział On, „Nie przyszedłem aby mi służono ale aby służyć”(por. Mt 20, 28). I właśnie królowanie Chrystusa przejawia się w służbie. Te słowa doskonale pojął i przyjął za swoje św. Wincenty Pallotti – założyciel wielkiej rodziny pallotyńskiej. On służył Chrystusowi w drugim człowieku. To jest nakaz czy raczej wyzwanie z którym cała rodzina palotyńska idzie do świata, aby w kraju i poza granicami wyświadczać dobro dla ludzi, głosić im Chrystusa, aby On mógł królować w ich sercach.

Szczególne podziękowania złożył na ręce o. Arkadiusza Sosny oraz ks. prowincjała Adriana Galbasa SAC za ich znak obecności w tej doniosłej uroczystości.

Na zakończenie Ksiądz Prowincjał życzył wszystkim aby Chrystus Król znalazł w naszych sercach godne mieszkanie i czuł się tam po królewsku.

Zwieńczeniem dzisiejszych obchodów święta Chrystusa Króla Wszechświata stała się krótka adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas odmówiono litanię do Najświętszego Serca Jezusa i akt oddania.

Warto wspomnieć iż, uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata wprowadził do liturgii papież Pius XI na zakończenie roku jubileuszowego 1925 poprzez wydanie encykliki Quas Primas. Początkowo obchody tego święta przypadały na ostatnią niedzielę października. Jednak sobór przeniósł je na ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko, co rodzaj ludzki w nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i mieć będzie swój chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie.

Warszawska Prowincja Księży Pallotynów, istniejąca wcześniej jako Regia, została strukturalnie ustanowiona w 4 kwietnia 1935 r. Jej oficjalną nazwę (wezwanie) „Chrystusa Króla” zatwierdzono natomiast przed 70. laty, 14 marca 1942 r.

Renata Wieczorkowska
Marta Michalska

Za: InfoSAC 25/11/2012 [39]

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda