Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – patronalne święto Sióstr Betanek

NIECH ŻYJE CHRYSTUS KRÓL! NA ZAWSZE W SERCACH NASZYCH! To nasze hasło, pozdrowienie i motto życia! Siostry życiem i apostolstwem oddają cześć swemu Panu i Królowi, szerząc Jego panowanie w ludzkich sercach.

Każdego roku przygotowujemy się do tej uroczystości poprzez nowennę do Chrystusa Króla. Sposób świętowania pozostawił nam sam o. Założyciel ks. Józef Małysiak: ,,Nasze główne święto Chrystusa Króla obchodźcie uroczyście i módlcie się gorąco w intencji Betanii. Niech Siostrunie nie zapomną odnowić świętej profesji i to jeżeli będzie można, publicznie w kościele.”  Zgodnie z pragnieniem Założyciela, w niedzielę, w kościołach parafialnych, gdzie posługują Betanki sprawowana była Eucharystia w intencji Zgromadzenia, w czasie której siostry publicznie odnowiły śluby zakonne. Było to nasze świadectwo drogi życia zakonnego i wyznanie wiary w Chrystusa, naszego Pana i Króla.

W tym roku główne uroczystości odbyły się w Domu Formacyjno – Rekolekcyjnym w Kazimierzu Dolnym. W wigilię uroczystości siostry z wszystkich pobliskich placówek wzięły udział w uroczystej Eucharystii w intencji Zgromadzenia, której przewodniczył ks. bp. Artur Miziński. Współcelebransami byli księża proboszczowie, z którymi współpracują siostry Betanki. Później było świętowanie we wspólnocie kapłańsko – siostrzanej.

UWIELBIAMY JEZUSA, NASZEGO PANA I KRÓLA ZA DAR ZGROMADZENIA, CHARYZMATU KAPŁAŃSKIEGO, NOWYCH POWOŁAŃ I JEGO SZCZEGÓLNEJ OPIEKI NAD NAMI !

Więcej (zdjęcia) na: www.betanki.pl