Uroczystość św. Wincentego Pallotiego

SAC„Jeśli Bóg jest widoczny w jakiś sposób w stworzeniach, to przede wszystkim poprzez uczynki miłosierdzia” 
(OOCC IV, 319).

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, w imieniu Prowincji Chrystusa Króla, która wraz z całą charyzmatyczną Rodziną św. Wincentego Pallottiego wspomina w dniu dzisiejszym jego dies natalis, pozdrawiam Was słowami Ojca Założyciela:

„Niech zawsze będzie pochwalone i wywyższone nieskończone Boże miłosierdzie” (OOCC XII, 428).

Życząc radosnego i owocnego duchowo przeżywania uroczystości patronalnej Rodziny Pallotyńskiej, zapewniam o jedności i pamięci w modlitwie –

Ks. Józef Lasak SAC
Przełożony Prowincjalny

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni)
Prowincja Chrystusa Króla – Zarząd Prowincjalny