VIII Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne pod hasłem „Ojcostwo Boga”

W naszym seminarium duchownym w Krakowie 9 października odbyło się VIII Międzynarodowe Saletyńskie Sympozjum Interdyscyplinarne pod hasłem „Ojcostwo Boga”. Zainaugurowało ono rok akademicki 2013/2014.

Sympozjum rozpoczęło się koncelebrowaną Mszą św. w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak. Ksiądz rektor, nawiązując w homilii do postaci św. Tomasza z Akwinu i wspominanego w tym dniu w liturgii bł. Wincentego Kadłubka, podkreślił, że z jednej strony doświadczenie żywego Boga pokazuje niewystarczalność nauki, a z drugiej studiowanie teologii może prowadzić do głębszego poznania Stwórcy.

Po zakończonej Eucharystii sympozjum otworzył ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło MS, krótko przypominając historię i tematykę poprzednich spotkań. Prelegentów oraz wszystkich gości po słowie wprowadzającym ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka powitał rektor seminarium ks. mgr lic. Jacek Pawłowski MS. Obecni byli: asystent prowincjalny ks. Bogdan Kadłuczka MS, współbracia saletyni z innych placówek, przedstawiciele innych zgromadzeń zakonnych, lektorzy języków obcych oraz dobrodzieje i sąsiedzi seminarium.

W pierwszej sesji wygłoszone zostały trzy referaty. Pierwszy, pt. „Ojcostwo Boga jako źródło ojcostwa duchowego” przedstawił ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak. Rektor UPJPII, odwołując się do wypowiedzi św. Jana Pawła II wskazał na cztery wymiary ojcostwa duchowego: zrodzenie, ponowne zrodzenie, celibat i bycie dla innych. W drugim wystąpieniu pt. „Ojcostwo Boga w Biblii” ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło MS zaprezentował, w jaki sposób księgi Starego i Nowego Testamentu podają prawdę o Bożym ojcostwie wobec ludzi i wobec Jezusa. Trzeci referat – mariologiczny – pt. „Maria e il Padre nella pietà popolare (Maryja i Bóg Ojciec w pobożności ludowej)” wygłosił wykładowca Marianum w Rzymie ks. mgr lic. Gian Matteo Roggio MS. Swoje przedłożenie oparł na ideach zawartych w punkcie 9 dokumentu „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”.

Po przerwie referat nt. „Wybrane aspekty Bożego Ojcostwa w Ewangelii Mateuszowej” zaprezentował ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS. Biblista z UPJPII zaznaczył, że we wspólnocie, której wizję przedstawił św. Mateusz, mają znikać wszelkie nierówności, gdyż uczniów łączy jeden Ojciec w niebie. W piątym wystąpieniu, z zakresu teologii moralnej, nt. „Podstawowe wymagania moralne wynikające z powołania ojca rodziny” ks. dr Jan Kalniuk MS z UPJPII podkreślił, że refleksja teologicznomoralna nad ojcostwem potrzebuje zasadniczego odniesienia do osoby Boga Ojca. Ostatni referat, z zakresu psychologii, pt. „«Narodziny» ojca – od biologii do psychologii. Ojcostwo problematyczne” przedstawił rektor seminarium saletynów ks. mgr lic. Jacek Pawłowski MS. W wypowiedzi wskazał na różnorakie skutki kryzysu współczesnego ojcostwa oraz podkreślił wagę obecności ojca w życiu rodziny i w wychowaniu dzieci. Krótka dyskusja zakończyła i podsumowała sympozjum.

W WSD Księży Misjonarzy Saletynów w roku akademickim 2014/2015 studiuje 21 kleryków. Przełożonym seminarium jest ks. rektor Jacek Pawłowski MS. Oprócz niego grono wychowawców tworzą: prefekt – ks. Jacek Sokołowski MS, ojciec duchowny – ks. Maciej Rydzanicz MS oraz ekonom – ks. Leszek Kwiatkowski MS.

(gz ; fot. Paweł Baran MS, Konrad Mącior MS)

Za: www.saletyni.pl