Home WiadomościZ kraju W Kielcach rozpoczęcie spotkania Sekretarzy i Ekonomów Zakonów Męskich w Polsce

W Kielcach rozpoczęcie spotkania Sekretarzy i Ekonomów Zakonów Męskich w Polsce

Redakcja

Bezpośrednio po zakończeniu spotkania czterech Konsult konferencji życia konsekrowanego przewodniczący KWPZM o. Janusz Sok CSsR otworzył w Kielcach obrady sekretarzy i ekonomów męskich instytutów życia konsekrowanego w Polsce.

O. Grzegorz Filipiuk OFMCap w pierwszym wykładzie przedstawił podstawy organizacyjne kancelarii i archiwum zakonnego. Omówił także rodzaje stosowanej w nich dokumentacji, kształtowanie zespołów i zbiorów akt oraz tworzenie dokumentacji elektronicznej. Od kilku lat o. Grzegorz wprowadza sekretarzy podczas kieleckich spotkań w profesjonalne prowadzenie sekretariatów i archiwów prowincjal-nych.

Po przerwie o. dziekan Daiusz Borek OCarm przedstawił wykład poświęcony nowej wersji VI księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego, wprowadzonej przez papieżą Franciszka Konstytucją Apostolską „Pascite gregem Dei”. Znowelizowana ksiega VI wejdzie w życie 8 grudnia 2021 r. i będzie dotyczyła naruszeń popełnionych po tej dacie. Prelegen przypomniał, że zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi prawa karnego sprawy procedowane po 8 grudnia Nowe prawo Kościoła wprowadza dużo więcej przepisów dotyczących przestępstw natury ekonomicznej, pojawił się nowy rodział poświęcony przestępstwom przeciw sakramentom, mamy też dużo więcej norm dotyczących przestępstw przeciwko VI przykazaniu. O. Dariusz omówił następnie obowiązki przełożonych kościelnych wynikające z nowej VI księgi KPK praz przedstawił szczegółowo zmiany w przepisach karnych Kościoła. Zwrócił uwagę na zmiany w KPK dotyczące przedawienia przestępstw. Od 8 grudnia będzie obowiązywała zasada przerwania biegu przedawnienia od momentu rozpoczęcia dochodzenia (na okres trzech lat).

Po wykładzie o. Dariusza Borka przewodniczący Komisji KWPZM ds. Misji i pracy wśród Polonii o. Andrzej Danilewicz SVD zaprezentował zebranym sekretarzom wzór ankiety, która zbierze dokładnie stan zaangażowania polski jurysdykcji zakonnych w misje ad gentes i pracę wśród Polonii. Pierw-szy dzień konferencji zakończono wspólną modlitwą Liturgii godzin. Trzydniowe spotkanie zakończy się we środę 29 września.

OKM

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda