W Szczecinie powstała nowa grupa: Przyjaciele Świętego Gerarda

Niedziela, 16 listopada 2014 roku, była dniem szczególnym w parafii redemptorystów pw. Najświętszego Odkupiciela w Szczecinie. Tego bowiem dnia zainaugurowała swoje istnienie grupa Przyjaciół Świętego Gerarda. Tworzą ją osoby zainteresowane poznawaniem i propagowaniem działalności i duchowości Świętego Brata Gerarda Majelli ze Zgromadzenia Redemptorystów. Członkowie tej grupy zajmują się również aktywizowaniem i animowaniem życia parafialnego poprzez inicjowanie i organizowanie różnorakich akcji, mających na celu integrowanie wszystkich stanów parafii oraz pomoc najbardziej potrzebującym.

Podczas uroczystej Eucharystii pierwszych sześciu członków grupy Przyjaciół Świętego Gerarda złożyło ślubowanie i w ten sposób utworzyli oni trzon nowej inicjatywy, która – mamy nadzieję – będzie się rozwijać na chwałę Bożą. Warto nadmienić, że w gronie składających ślubowanie jest jedna kobieta w stanie błogosławionym, co zostało wyproszone dzięki wstawiennictwu św. Gerarda. Od ponad roku w kościele Najświętszego Odkupiciela we wtorki wieczorem odbywa się cotygodniowe nabożeństwo do św. Gerarda, patronek i opiekuna matek w stanie błogosławionym. Podziękowania i prośby na to nabożeństwo można nadsyłać na adres: [email protected]

Eucharystię inaugurującą działalność nowej grupy przy naszej parafii poprzez oprawę muzyczną ubogacił zaprzyjaźniony zespół wokalno-instrumentalny.

o. Grzegorz Woś CSsR


Oto tekst ślubowania:

Jako członek grupy „Przyjaciół Świętego Gerarda”,
ja………………………………………………..,
pragnę z wiarą i oddaniem,
na wzór św. Gerarda
żyć i postępować tak,
by Jego przykład i posługiwanie sprawiały,
by moje życie stawało się lepszym.
Chcę pogłębiać swoje życie religijne,
służyć pomocą najbardziej potrzebującym i bezbronnym
oraz propagować wartości, którymi żył Święty Patron.
Amen.

Za: www.redemptor.pl