Warszawa: Kościół św. Anny wśród najpiękniejszych kościołów świata

FOT. Anna DziemskaBernardyński kościół św. Anny w Warszawie znalazł się wśród 16 najpiękniejszych kościołów świata, w rankingu opublikowanym niedawno przez portal churchpop.com.

16 kościołów tak pięknych, że zapierają dech w piersiach – pod tym tytułem portal zamieścił zdjęcia 16 kościołów, które do dzisiaj funkcjonują i zachwycają swoim pięknem.

Ranking otwiera kościół św. Piotra i Pawła w Wilnie. Wśród prezentowanych kościołów znalazły się m.in. Bazylika Mariacka w Krakowie, bazylika św. Piotra w Rzymie i kościół św. Franciszka z Asyżu w Pradze.

Historia kościoła św. Anny na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie sięga 1454 roku. Kościół ten wybudowali zakonnicy Zakonu Braci Mniejszych, znani jako bernardyni. To im właśnie księżna Anna, wdowa po księciu mazowieckim, podarowała grunt i środki na budowę klasztoru i kościoła .

Wracając z Krakowa, księżna Anna zabrała ze sobą 6 bernardynów, którzy natychmiast po przyjeździe do Warszawy zaczęli własnoręcznie kopać grunt pod fundamenty, podaje Julian Bartoszewicz w książce „Kościoły warszawskie rzymsko – katolickie”, wyd. 1855 r.

Jak pisze Julian Bartoszewicz, kopacze nie mogli dokopać się gruntu, gdyż ziemia osuwała się. Przezwyciężając jednak trudności, jak głosi podanie – po ukazaniu się im św. Anny – bernardyni błyskawicznie znaleźli grunt, osadzili fundamenty. i postawili kościół z cegły. Budowy wtenczas mogły wznieść się piorunem, gdyż wśród zakonników byli mularze, budowniczowie i sztukmistrze – opisuje autor historię bernardyńskiej fundacji kościoła św. Anny.

4 grudnia 1454 r. na dzień św. Barbary bernardynów wprowadził do kościoła biskup poznański Jędrzej z Bnina Opaliński. W ten sposób klasztor bernardyński w Warszawie był drugim po Krakowie klasztorem bernardyńskim, podaje Julian Bartoszewicz.

W warszawskim klasztorze 1 sierpnia 1462 r. przyjął śluby zakonne bł. Władysław z Gielniowa, który stworzył podwaliny dla polskiej literatury. W kościele św. Anny ma swoją kaplicę – sanktuarium (wejście po lewej stronie prezbiterium), bł. Władysław, patron Warszawy, Polski i Litwy.

O. Krystian Olszewski OFM, animator kultu świętych i błogosławionych bernardyńskich oraz inni ojcowie bernardyni, od wielu lat raz w miesiącu przybywają do kościoła św. Anny, aby przy grobie bł. Władysława, patrona Warszawy, Polski i Litwy modlić się o kanonizację swego współbrata.

Wkrótce, 4 grudnia minie 561 lat od wprowadzenia braci mniejszych bernardynów do kościoła św. Anny w Warszawie.

Umieszczenie warszawskiego kościoła św. Anny w rankingu 16 najpiękniejszych kościołów świata jest dobrą okazją do przypomnienia historii tego kościoła i braci mniejszych, gospodarzy tego miejsca w latach 1454 – 1864, a więc przez cztery wieki.

W 1864 r. carski zaborca wypędził z Warszawy bernardynów za działalność patriotyczną. Od tej pory pomimo starań nie udało im się odzyskać kościoła św. Anny.

Anna Dziemska

Zdjęcia wszystkich 16 kościołów z rankingu portalu churchpop można obejrzeć tutaj.

Za: www.franciszkanie.pl