Pierwsze w Polsce oratorium o Matce Bożej Saletyńskiej

Do słów Orędzia z La Salette odwołuje się pierwsze w Polsce oratorium o Matce Bożej Saletyńskiej pt. Maryjo nie płacz już. Muzykę do niego skomponował Artur Żalski, a tekst libretta napisał ks. Piotr Szweda MS.

Premiera dzieła powstałego z okazji nadania tytułu Bazyliki Mniejszej Sanktuarium Matki Bożej w Dębowcu k. Jasła odbędzie się dnia 20 maja 2012 roku.

Pierwsze w Polsce oratorium o Matce Bożej Saletyńskiej składa się z siedmiu części i zostało stworzone na organy, głos solowy i chór. Zgodnie z zamiarem Autora libretta utwór stanowi swoistą opowieść o przesłaniu Płaczącej Matki i jest zarazem prośbą i wołaniem, by Ona już więcej nie płakała, choć Jej Orędzie w dzisiejszych czasach staje się jeszcze bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej.

W myśl założenia Kompozytora oratorium ma być dostępne szerokiej publiczności. Stąd też nie jest ono tylko wysublimowanym dziełem, przeznaczonym do jednorazowego wykonania, ale utworem, który może być wykonywany przez chóry parafialne dla ubogacenia i ożywienia celebracji ku czci Matki Bożej z La Salette. Został także wydany specjalny zapis nutowy tego przedstawienia.

Dopełnieniem oratorium jest pieśń pt. Matko Płacząca. Zarazem jej tekst jak i muzyka zostały tak skomponowane, by mogli ją śpiewać ludzie w kościele podczas celebracji liturgicznych.

Artur Żalski – kompozytor, pianista i dyrygent. Studiował grę fortepianową u Gertrudy Konatkowskiej i Zygmunta Lisickiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, jest autorem muzyki symfonicznej i kameralnej, m.in. oratoriów Sine ira et studio, O Sancta Caritas, pieśni do wierszy Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Leśmiana i Stanisława Grochowiaka; muzyki do bajek dla dzieci, instrumentalnych utworów rozrywkowych, piosenek m.in. dla Hanki Bielickiej, Filipinek, Piotra Fronczewskiego, Katarzyny Groniec, Romana Gerczaka, Anny German, Wiesława Gołasa, Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka, Waldemara Koconia, Kwartetu Warszawskiego, Wojciecha Malajkata, o To Co, Reginy Pisarek, Joanny Rawik, Ireny Santor, Ewy Snieżanki, Teresy Tutinas, Wagantów, Zbigniewa Wodeckiego, Elżbiety Wojnowskiej, Ireny Woźniackiej i Stefana Zacha. Otrzymał ponad 120 nagród i wyróżnień w konkursach kompozytorskich, m.in. Polskiego Radia, Towarzystwa Przyjaciół Opola, Związku Autorów Polskich i Kompozytorów.

Ks. Piotr Szweda MS – kapłan Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, teolog duchowości i historyk sztuki, doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dotychczas pracował jako duszpasterz w parafii Krakowie i w Mrągowie. Obecnie sekretarz i rzecznik Polskiej Prowincji. Autor i tłumacz książek poświęconych: tajemnicy Bożego Miłosierdzia m.in. Modlę się ze świętą Faustyną (Kraków 2001 i 2004), W ramionach cierpienia. Św. Teresa z Lisieux i Św. Faustyna (Kraków 2003), 101 pytań o Boże Miłosierdzie (współautor ks. Andrzej Witko; Kraków 2006), Modlitewnik do Miłosierdzia Bożego – Jezu ufam Tobie (Kraków 2007), charyzmatowi saletyńskiemu: Orędzie Maryi z La Salette (Kraków 2001) oraz twórcy obrazów Jezusa Miłosiernego w krakowskich Łagiewnikach: Adolf Hyła malarz w służbie Bożego Miłosierdzia (Warszawa-Kraków 2009), Obraz Miłosierdzia Bożego i jego tajemnica (współautor ks. Andrzej Witko; Kraków 2012). (ps)

Za: www.saletyni.pl