Warszawa: relacja z sympozjum o Bożym Obliczu

Instytut Studiów Franciszkańskich z Krakowa razem z Katedrą Teologii Życia Duchowego UKSW w Warszawie i Zgromadzeniem Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza byli organizatorami konferencji naukowej Oblicze Boże, teologia, ikonografia i duchowość.

Konferencja odbyła się 22 marca 2017 r. w auli Jana Pawła II w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ks. prof. Stanisław Urbański, kierownik Katedry Teologii Życia Duchowego otworzył konferencję, której pierwsza część dotyczyła ikonografii. Biskup Michał Janocha, profesor UW przedstawił szeroką perspektywę sposobów ukazywania Oblicza Chrystusa w sztuce bizantyńskiej i średniowiecznej. Prof. Waldemar Deluga z UKSW skupił się na mandylionach w malarstwie cerkiewnym XV i XVI w., a ostatnie wystąpienie ks. dr hab. Marcina Godawy z Krakowa poświęcone zostało Obliczu Jezusa w pieśni Władysława z Gielniowa.

Po przerwie uczestnicy wysłuchali kolejnych trzech referatów za zakresu duchowości. O. dr Andrzej Zając OFMConv, dyrektor Instytutu Studiów Franciszkańskich z Krakowa przedstawił Oblicze Boże w doświadczeniu św. Franciszka, natomiast br. Grzegorz Filipiuk OFMCap ukazał cześć wynagradzającą Obliczu Bożemu w życiu i dziełach bł. Honorata Koźmińskiego. Drugą część konferencji zakończyło wystąpienie s. mgr Krystyny Labut WNO o duchowości Oblicza według Elizy Cejzik, założycielki Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.

Ostatnia, poobiednia sesja dotyczyła teologii. Najpierw Oblicze Boże w Starym Testamencie przedstawił ks. prof. Janusz Kręcidło. Jezusa – Oblicze Ojca ukazał ks. dr hab. Robert Woźniak z Krakowa, a na zakończenie o. Tomasz Płonka OFMCap z Zakroczymia roztoczył szeroko nauczanie Kościoła na temat Oblicza Bożego.

Bogata w treści, interdyscyplinarna konferencja pozostawiła wiele przemyśleń. Materiał z tego spotkania zostanie wydany w specjalnej publikacji.

POSŁUCHAJ KONFERENCJI (kliknij, żeby odtworzyć):

Za: www.kapucyni.pl