Wielkanocna Akcja Pomocy Kościołowi Misyjnemu 2017

Jak co roku Referat Misyjny z Pieniężna proponuje Wielkanocną Akcję Pomocy Kościołowi Misyjnemu – Pieniężno 2017.

W akcji można wziąć udzial na kilka sposobów. Jednym z nich jest wsparcie finansowe kilku przedsięwzięć.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek powiedział między innymi To światło prawdziwe jest światłem Pana, a raczej, jest samym Panem. On jest naszym światłem: światłem, które nie oślepia, ale towarzyszy i daje wyjątkową radość. To światło jest dla wszystkich i wzywa każdego: w ten sposób możemy usłyszeć skierowaną do nas dzisiejszą zachętę proroka Izajasza: „Powstań, świeć”.

Jest to apel skierowany do wszystkich chrześcijan, aby nieść to Światło innym narodom. Możemy to zrobić przez gorącą modlitwę jak również włączając się w Wielkanocną Akcję Pomocy Kościolowi Misyjnegmu – Pieniężno 2017. W ten sposób światło wiary i miłosierdzia oraz Jezus Chrystus i Jego Ewangelia, dzięki nam będą mogły dotrzeć do wielu ludzi na naszym globie.

W miarę możliwości proszę o wsparcie, któregoś z poniższych projektów misyjnych:

  1. WIELKANOCNE ŚNIADANIE. Zasiadając do wielkanocnego śniadania w gronie Rodzinnym i Bliskich, dzieląc radość Zmartwychwstania Pańskiego, możemy podać głodnym i opuszczonym zbawienną kromkę chleba. Możemy zaprosić w duchowy sposób do wspólnego świętowania cierpiących głód, chorych, samotnych i ofiary wojen i przemocy z krajów misyjnych.
  1. BILETY I WYPRAWKA. Zakup biletów i niezbędnych rzeczy służących w pracy misyjnej to duże koszty. Możesz pomóc misjonarzom – duchownym i świeckim w ich życiowym starcie.
  1. DZWONY DLA KONGO. O. Franciszek Wojdyła z parafii św. Amanda w Kinshasie, i o. Piotr Handziuk z Bandundu w Demokratycznej Republice Konga proszą o pomoc w zakupie kościelnych dzwonów. Ich dźwięk ma wzywać wiernych na Msze św. i nabożeństwa oraz przypominać, że Bóg, wiara i Kościół to bardzo ważne i istotne fundamenty w życiu człowieka.
  1. CODZIENNE UTRZYMANIE MISJONARZY. Aby misjonarze owocnie głosili Ewangelię, trzeba zapewnić im podstawowe utrzymanie. Mimo szczerych chęci, w wielu krajach misyjnych tamtejsi wierni z powodu biedy nie są w stanie tego uczynić.
  1. KSZTAŁCENIE KATECHISTÓW. Kapłanów wciąż jest za mało, dlatego ważną sprawą jest kształcenie katechistów i liderów różnych grup działających w Kościele. To oni już w niedługim czasie będą wspólnie z misjonarzami troszczyć się o duchowy wzrost wiernych.
  1. FIGURA FATIMSKA. Duszpasterze z parafii Nawiedzenia NMP w Sankt Petersburgu w Rosji proszą o figurę Matki Bożej Fatimskiej. Jest to jedyna katolicka parafia w tym mieście, gdzie można zorganizować nabożeństwo wraz z procesją fatimską wokół kościoła. Pomóżmy w sławieniu i czczeniu Maryi w mieście nad Newą.
  1. KAPLICA MIŁOSIERDZIA. Br. Andrzej Kędziora SVD z Yendi w północnej Ghanie prosi o pomoc w budowie kaplicy Jezusa Miłosiernego. Materiał udało się już przygotować, jednak wciąż brakuje finansów na dokończenie. Byłoby to wotum dziękczynne za Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia i miejsce, z którego promieniowałby ten kult, zbliżając tubylców do Boga.

Dobrowolną ofiarę na wybraną przez siebie akcję prosimy wpłacać na numer konta podany poniżej. Dokonując przelewu koniecznie prosimy wskazać nazwę akcji. Bóg zapłac za wsparcie misyjnego dzieła Kościoła.

Referat Misyjny Księży Werbistów
Pieniężno Pierwsze 19    14-520 Pieniężno

Nr konta 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119

Więcej informacji na temat Wielkanocnej Akcji Pomocy Kościolowi Misyjnemu 2017 uzyskać można na stronie internetowej Referatu Misyjnego w Pieniężnie (www.seminarium.org.pl/referat), mailowo pod adresem [email protected] albo pod nr tel. 55 242 92 43.

Za: www.werbisci.pl