Home Rok Życia KonsekrowanegoRok Życia Konsekrowanego w Polsce Warszawa Wilanów: Relikwie bł. Stanisława Papczyńskiego w Panteonie Wielkich Polaków

Warszawa Wilanów: Relikwie bł. Stanisława Papczyńskiego w Panteonie Wielkich Polaków

Redakcja

marianie.plW sobotę 11 kwietnia 2015 roku, w Panteonie Wielkich Polaków znajdującym się w Świątyni Opatrzności Bożej zostały umieszczone relikwie błogosławionego o. Stanisława Papczyńskiego. To znaczące wydarzenie w Roku Życia Konsekrowanego, gdyż bł. o. Papczyński założył pierwszy polski zakon męski: Ojców Marianów. Uroczystość wprowadzenia relikwii poprzedziła prelekcja kustosza grobu błogosławionego Założyciela marianów, ks. Wojciecha Skóry MIC. Przedstawiając sylwetkę ojca Stanisława, ks. W. Skóra MIC podkreślił jego związek z Opatrznością Bożą, przez uwypuklenie następujących elementów: ufność w Bożą Opatrzność, miłość do Ojczyzny oraz apostolat na umiłowanej ziemi – Mazowszu.

Po konferencji – a tuż przed Eucharystią – z koncertem wystąpił chór Adoramus z mariańskiej parafii z Rdzawki. O godz. 12 uroczystej Mszy św. przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Na samym początku słowo powitania do zebranych skierował ks. Paweł Gwiazda proboszcz parafii przy Świątyni Opatrzności Bożej, który m.in. powiedział: „Dziś tu, w Panteonie Wielkich Polaków przybywa do nas w relikwiach bł. Stanisław Papczyński, Założyciel marianów. Z radością przyjmujemy jego relikwie, powierzając się temu opatrznościowemu mężowi”.

Następnie głos zabrał Przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Marianów ks. Paweł Naumowicz MIC, który powitał wszystkich przybyłych na tę doniosłą uroczystość. Warto nadmienić, iż na uroczystość przybyło około 60 księży i braci, w tym alumni, nowicjusze i postulanci ze Zgromadzenia Marianów, oraz wierni z miejscowości, w których Zgromadzenie pracuje. W liturgii wzięli również udział członkowie mariańskich dzieł, wspólnot oraz czciciele błogosławionego. Na szczególną uwagę zasługuje obecność parafian z Podegrodzia, z którego pochodził bł. o. Stanisław Papczyński oraz z Ełku, gdzie wydarzył się cud zatwierdzony w procesie beatyfikacyjnym, a także cud badany obecnie przez Kongregację do Spraw Świętych w trwającym procesie kanonizacyjnym.

Homilię podczas uroczystej Eucharystii wygłosił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który nawiązując do odczytanej wcześniej Ewangelii, zwrócił uwagę na zadanie, przed jakim stanęli uczniowie po śmierci i zmartwychwstaniu Mistrza z Nazaretu. Polecenie „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…”, stanowi swoistego rodzaju testament pozostawiony przez Chrystusa apostołom i ich następcom. Mają głosić miłość Boga, poprzez podkreślanie kerygmatu wiary.

W dalszej części homilii, ks. Kardynał zwrócił uwagę na to, iż do głoszenia wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego powołani są wszyscy, niezależnie od stanu w Kościele: zarówno duchowni, jak i świeccy. Nawiązując zaś do postaci błogosławionego Założyciela marianów, metropolita warszawski uwypuklił trzy elementy tworzące duchowy testament pozostawiony przez o. Stanisława.

Ojciec Papczyński szczególną miłość żywił do Matki Boga, stąd i dziś marianie, jako jego duchowi synowie, powinni – zwłaszcza przez świadectwa swojego życia – ukazywać świętość Matki Chrystusa oraz darmowość łaski miłosierdzia Bożego, która w szczególny sposób zajaśniała w Niepokalanym Poczęciu Maryi. Drugim elementem duchowości o. Papczyńskiego, na który wskazał kardynał Nycz stanowi modlitwa za zmarłych, zwłaszcza za pozostających w czyśćcu. Według kaznodziei to zadanie pozostawione przez Założyciela marianów nie straciło niczego ze swej aktualności we współczesnym świecie.

Ostatnim zadaniem, będącym jednocześnie wezwaniem do gorliwszej posługi na niwie Pańskiej jest głoszenie Dobrej Nowiny, zwłaszcza ludziom młodym i troska o młode pokolenia Polaków: „Wiemy o tym i nie ma w tym cienia przesady, jak wielką rolę ma dziś do spełnienia Kościół w wychowaniu młodego pokolenia. Przede wszystkim przez katechezę w parafiach, ale także przez prowadzenie szkół katolickich. Jest to zadanie nigdy nie do przecenienia. W tym bł. o. Stanisława należy naśladować” – stwierdził metropolita warszawski.

Po Mszy św. relikwiarz w kształcie świecy został umieszczony po lewej stronie ołtarza obok szczątków bł. Edmunda Bojanowskiego.

xas

Za: www.marianie.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda