Warszawskie dziękczynienie za papieża Franciszka

Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15ej rozpoczęło się dziękczynienie za papieża Franciszka w warszawskiej parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny  w święto Bożego Miłosierdzia , 7 kwietnia.

Uroczystej mszy świętej przewodniczył Kard. Kazimierz Nycz , który podkreślił, że z powodu złych warunków atmosferycznych uroczystości nie mogły mieć miejsca przy figurze Pana Jezusa Miłosiernego.  Także przy planowaniu uroczystości nie było jeszcze wiadomo o wyborze nowego papieża. 

Kaznodzieja, biskup polowy WP Józef Guzdek w homilii zaznaczył,  że „główne przesłanie płynące z ewangelii brzmi: Bóg jest miłością ,  jednak i sędzią sprawiedliwym” . Dalej kaznodzieja wskazał, że  Pan Jezus mówi o zasadach, które trzeba przestrzegać, gdyż po śmierci staniemy na sądzie.    „Pan Jezus ustanowił sakrament Miłosierdzia: powiedział do Apostołów: weżmijcie Ducha Świętego…” . Jednak ludzie, mając zły obraz Boga,  nie chcą korzystać z sakramentu pojednania – dodał kaznodzieja, stwierdzając , że jeżeli ktoś długo nie korzysta z sakramentu pokuty, to jego sumienie przestaje reagować na zło.

Powołując się wielokrotnie na słowa z Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej  bp. Guzdek  wyjaśniał,  że spowiedź ma na celu uleczenie nas z ran, zadanych Bogu i bliźnim , zaś częsta spowiedź z kształtuje nasze sumienie.  Przypomniał słowa Pana Jezusa z Dzienniczka św. Siostry Faustyny: „ Powiedz, że Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga”.

Kaznodzieja, opierając się na słowach Pana Jezusa, podyktowanych sekretarce Bożego Miłosierdzia ,  przypomniał 3 wskazówki  dla dobrej spowiedzi:  całkowita szczerość i otwartość duszy, pokora oraz posłuszeństwo spowiednikowi, gdyż to „Pan Jezus czeka w konfesjonale, zaś kapłan daje ze skarbca Bożego Miłosierdzia”.

Biskup Guzdek podkreślił, że Dzienniczek ś. Faustyny to dla nas bardzo ważny znak – tam s .Faustyna wyjaśnia o Bogu, który jest Miłością Miłosierną. Dla nas też  są słowa na obrazie Pana Jezusa Miłosiernego „JEZU UFAM TOBIE”, powiedział kaznodzieja . Powołał się  on też na piewców Miłosierdzia Bożego – papieża Jana Pawła II oraz papieża Franciszka, który 17 marca powiedział: „Dla mnie najmocniejszym orędziem Pana jest miłosierdzie”.

Na zakończenie Mszy św. ks. kard. Kazimierz Nycz nawiązując do głównej intencji Eucharystii – dziękczynienia za wybór papieża Franciszka , określił  nowego Ojca Świętego „człowiekiem Kościoła, który ma w sobie kontrast bogactwa i nędzy w argentyńskich fawelach, wrażliwego na ludzi ubogich i biednych”.

Metropolita warszawski  podkreślił, że papież Franciszek jest,  podobnie jak Jan Paweł II ,  wielkim piewcą Bożego Miłosierdzia. Ks. kardynał podziękował wszystkim zgromadzonym świątyni za przybycie na uroczystość i za modlitwę.. Szczególne podziękowania metropolita warszawski skierował do kaznodziei – bp. Guzdka oraz do Orkiestry  Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, która uświetniła uroczystość muzyką i śpiewem.

Świątynia parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny wypełniona była wiernymi, przybyłymi z całej Warszawy  . Obecne były siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia , w którym przebywała św. siostra Faustyna oraz z innych zgromadzeń zakonnych.

W liturgii uczestniczyli m.in. ambasadorzy: Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Republiki Serbii, Ekwadoru, Tajlandii, Kuby, Iraku i Królestwa Maroka. Obecni byli przedstawiciele Sejmu i Senatu oraz władz samorządowych miasta Warszawy i dzielnicy Wola, na terenie której znajduje się kościół p.w. św. Józefa.

Po uroczystościach w kościele, wierni udawali się na krótką chwilę zadumy i modlitwy  do Figury Jezusa Miłosiernego,  przy której od 12 lat mają miejsce warszawskie uroczystości ku czci Bożego Miłosierdzia.

Anna Dziemska