Życie w Rodzinie Nazaretańskiej

16. Międzynarodowa Pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich zgromadziła na Jasnej Górze w sobotę, 6 kwietnia ok. 1,5 tys. osób. W tym roku spotkanie przebiega pod hasłem: „Miłosierdzie zmienia świat”. 

O godz. 15.00 rozpoczęła się Msza św. w bazylice pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abpa Wacława Depo. Obecny był ks. Dariusz Kowalczyk, krajowy moderator RRN.

Zebranych powitał podprzeor Jasnej Góry o. Łukasz Buzun. „Miłosierdzie zmienia świat. Są to słowa papieża Franciszka – nawiązał do hasła tegorocznej pielgrzymki o. podprzeor – Miłosierdzie przede wszystkim nas odradza, buduje naszą przyszłość”.

Homilię wygłosił abp Wacław Depo. „W imię wyższości woli Boga trzeba nam rozpocząć na nowo batalię zmagań kulturowych, aby zdemaskować niebezpieczeństwa pogańskich zamierzeń sprzeciwiających się Ewangelii, i koncepcji człowieka, małżeństwa sakramentalnego i rodziny. Jednak tego typu działanie zakłada przede wszystkim, i to jako pierwszą, walkę duchową, zaczynającą się od woli wyrzeczenia się złego ducha, i wszystkich jego fałszywych obietnic. A to wszystko po to, by przylgnąć na nowo do Chrystusa i zjednoczyć się z Nim, bo to On jest zwycięzcą szatana, grzechu, śmierci i piekła”.

„Drodzy bracia i siostry, wspólnoto wiary modlitewnej formacji nazaretańskiej, nie potrzeba zbyt wielkiego wysiłku, aby dostrzec walkę ideologiczną z modelem rodziny chrześcijańskiej” – zaznaczył arcybiskup.

Kaznodzieja podkreślił, że należy „z wielką odwagą promować i bronić rodziny chrześcijańskiej”. „Rola rodziny i formacji rodzinnych wydaje się nie do przecenienia – stwierdził – Idźmy na cały świat i głośmy radosną nowinę o zbawieniu każdego człowieka. I powtarzajmy, to wszystko jest w rodzinie i przez rodzinę przekazywane, a nigdy zaś kosztem rodziny i przeciwko rodzinie. Maryjo, Królowo Rodzin, módł się za nami”.

Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) to maryjny ruch w Kościele katolickim, założony w 1985 r. w Warszawie. Obecnie istnieje w ok. 40 krajach świata. Posiada sekcje dla dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych. Działa przy parafiach. Misją Ruchu jest prowadzenie jego członków drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w apostolskiej misji Kościoła, podejmując wezwanie do nowej ewangelizacji. Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest do osób wszystkich stanów, a zwłaszcza ku rodzinie.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG / mn 

Za: www.jasnagora.com