Warszawskie uroczystości z okazji 50. rocznicy ogłoszenia bł. Władysława z Gielniowa głównym patronem Warszawy

19 grudnia 1962 r. Papież Jan XXIII na prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego z woli ludności Stolicy ogłosił bł. Władysława z Gielniowa (1440-1505) głównym patronem Warszawy.

W Warszawie trwają właśnie uroczyste obchody tego jubileuszu oraz modlitwy o kanonizacje tego franciszkańskiego błogosławionego.

W niedzielę 16 grudnia w kościele św. Anny o godz. 15ej miała miejsce uroczysta Eucharystia oraz modlitwa w kaplicy bł. Władysława, przy Jego relikwiach.

Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił o. biskup Damian Muskus OFM, biskup pomocniczy diecezji krakowskiej. W koncelebrze uczestniczyli ojcowie bernardyni oraz ks. Jacek Siekierski, rektor kościoła św. Anny.

Na uroczystości przybyło do Warszawy wielu przełożonych klasztorów i kustoszy sanktuariów, profesorów i studentów WSD OO. Bernardynów, z Ministrem Prowincjalnym Prowincji Niepokalanego Poczęcia N.M.P: o. Jarosławem Kanią na czele.

W kazaniu o. bp. Muskus nawiązał do trwającego czasu oczekiwania na narodziny Jezusa – adwentu i przypomniał, że mamy być gotowi na spotkanie z Jezusem . „Człowiek wierzący powinien przygotować się na spotkanie Jezusem. Liturgia słowa III niedzieli adwentu wskazuje na to, że Chrystus, chociaż odszedł, nie zostawił nas samych, nie porzucił nas, pozostał z nami duchowo i materialnie – pod postacią Ciała i Krwi” – mówił biskup Muskus. Dalej kaznodzieja nawiązał do trwającego ROKU WIARY i wskazał, ze powinniśmy praktykować wiarę i przekazywać ją tym którym wiara jest obojętna. „Trzeba przypominać o Bogu, który jest pośród nas, gdyż niektórzy ludzie chcą zmarginalizować wiarę. Domagają się wolności , oczekując, że chrześcijanie zrezygnują z wiary, zasilając rzesze niewierzących” – tłumaczył hierarcha. Dalej bp. Muskus nawiązał do niedawnych profanacji rzeczy świętych dla nas i stwierdził, że szczególnie tutaj, przy boku bł. Władysława , patrona stolicy możemy domagać się i głosić, ze mamy prawo oczekiwać szacunku do wiary i świętych znaków, że dotknie sprawiedliwość tych, którzy profanują naszą świętość. „Mamy chlubić się naszą wiarą, historią, kulturą i tradycją, którą tworzyły całe pokolenia, zaś Bóg ma prawo do publicznej czci, nie tylko w świątyniach ale i w przestrzeni publicznej, a także cyberprzestrzeni” – nauczał o. biskup Muskus.

„Błogosławiony Władysław z Gielniowa, poeta, człowiek kultury przypomina nam, że wiara nie stoi w sprzeczności z rozumem. Może On być wzorem dla przełożonych Kościoła a także świeckich, którzy mają za zadanie zapewnić godne życie wszystkim ludziom” – tymi słowami zakończył homilię o. biskup o. Damian Muskus OFM.

Po mszy świętej miała miejsce modlitwa w kaplicy bł. Władysława z Gielniowa.

Splendoru uroczystości dodała schola studentów Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, wykonując piękne utwory muzyczne. Po mszy świętej miał miejsce koncert Adwentowy muzyki chóralnej i organowej Zespołu artystycznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Obecnie bł. Władysław z Gielniowa jest patronem drugorzędnym Warszawy, główną patronka jest Matka Boska Łaskawa .

W najbliższych dniach uroczystości będą miały miejsce w Katedrach św Jana Chrzciciela oraz św. Floriana, zaś 19. grudnia ponownie w kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu.

Anna Dziemska