Werbiści: Biblioteka seminaryjna w Pieniężnie dostępna on-line

Od kilku tygodni działa nowy katalog on-line biblioteki Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie. Za jego pomocą można sprawdzić stan księgozbioru naszej biblioteki.

W chwili obecnej katalog liczy ponad 74 tys. pozycji książkowych, 1718 czasopism oraz 962 pozycje w bazie prac magisterskich i prac niepublikowanych.

Postawowy księgozbiór przeglądać można między innymi według autorów, tytułów, serii wydawniczych, wydawnictw, języka. Można również przeszukiwac indeks rzeczowy, tekstów Pisma Świętego, a także indeks haseł/przedmiotowy. Czasopisma dostępne są według tytułów, miejsca wydania, instytucji wydającej, języka, numeru ISSN oraz sygnatury.

Katalog on-line dostepny jest bezpośrednio pod adresem www.biblioteka.seminarium.org.pl. Będzie on aktualizowany raz na miesiąc.

Komputerowe katalogowanie książek prowadzone jest w Bibliotece Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie od 1992 roku. W chwili obecnej w formie baz opracowane jest 73,7 % zbiorów. Bazy danych są udostępniane czytelnikom poprzez sieć lokalną.

Zbiory biblioteki są uniwersalne ze specjalizacją w dziedzinach teologicznych. Osobne zbiory stanowią pozycje z zakresu psychologii i pedagogiki oraz książki z zakresu misjologii, religioznawstwa, etnologii – Zakład Misjologii (100% opracowanych komputerowo). Cały księgozbiór liczy obecnie 92012 pozycji.

Za: www.werbisci.pl