Werbiści. Doroczne spotkanie ekonomiczne

W poniedziałek 11 marca w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Chludowie, odbyło się spotkanie Rady Ekonomicznej Polskiej Prowincji Księży Werbistów z O. Dariuszem Garbaciakiem SVD z Rzymu, asystentem Ekonoma Generalnego. W spotkaniu uczestniczył także Prowincjał, O. Sylwester Grabowski SVD.

W trakcie spotkania O. Dariusz Garbaciak zaprezentował wyniki audytu finansowego Polskiej Prowincji i wskazał na jej bieżące problemy finansowe, a także przedstawił istotne kwestie ekonomiczne całego Zgromadzenia Księzy Werbistów.

Spotkanie w Chludowie zorganizował Br. Jacek Dettlaff SVD – ekonom Polskiej Prowincji Księży Werbistów.

Za: www.werbisci.pl