Werbiści: IV Krajowy Kongres Misyjny coraz bliżej

werbisci.plNiespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2015 roku w Warszawie.

Bez wątpienia będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w Kościele w Polsce w tym roku, święto całego dzieła misyjnego podejmowanego każdego dnia przez tysiące kapłanów, zakonników, zakonnic i misjonarzy świeckich.

Organizatorzy Kongresu stawiają sobie za cel promowanie współpracy, animacji, formacji i organizacji misyjnej. Chodzi o integrację środowisk misyjnych, wymianę doświadczeń i rozbudzenie świadomości misyjnej polskiego Kościoła.

Cieszę się, że już wiele osób i wspólnot odpowiedziało na zaproszenie i weźmie udział w Kongresie – pisze ks. bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, w zaproszeniu na uroczystości kongresowe.

Odpowiedź tak liczna i zaangażowanie budzą nadzieję, że poprzez Kongres rozpalimy w sobie zapał misyjny oraz dokona się „nawrócenie misyjne” w naszych diecezjach i parafiach, rodzinach, wspólnotach zakonnych, ruchach, stowarzyszeniach katolickich i wolontariacie, dzięki któremu sprawa misji znajdzie się w centrum troski i duszpasterskiej posługi Kościoła – dodaje bp Mazur (zob. pełny tekst Zaproszenia)

Organizatorem Kongresu jest jest Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne. W przygotowanie poszczególnych części uroczystości Kongresowych włączyło się aktywnie wiele zgromadzeń zakonnych. Werbiści współtworzą stację misyjną dorosłych oraz stację misyjną dzieci, a także wezmą czynny udział w konferencji naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Celem Kongresu jest uczczenie 50. rocznicy opublikowania Dekretu „Ad Gentes” Soboru Watykańskiego II, 40. lecia ukazania się adhortacji Pawła VI „Evangelii nuntiandi” oraz 25. lecia encykliki „Redemptoris missio” Jana Pawła II.

Hasło Kongresu: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” nawiązujące do adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium” mobilizuje do tego, byśmy odnowili świadomość misyjnej natury Kościoła oraz umocnili zapał misyjny. Jego brak, jak uczył papież Paweł VI, jest największą przeszkodą w ewangelizacji.

Więcej informacji o Kongresie 

Za: www.werbisci.pl