Józefici: Świeccy mareliańscy

jozefici.plPodczas wizytacji kanonicznej Przełożony Generalny prowadził rozmowy ze współbraćmi. Były również spotkania z naszymi świeckimi współpracownikami. Jedno ze spotkań odbyło się w Będzinie.

O. Generał dopytywał jak układa się współpraca z józefitami. Mówiąc o przyszłości, pytał o zaangażowanie w przygotowanie do obchodów Światowych Dni Młodych, które za rok odbędą się w Polsce, a kulminacją będzie spotkanie w Krakowie.Podkreślił, że potrzebne jest, aby świeccy współpracownicy, mieli możliwość pogłębiania duchowości mareliańskiej, oraz by razem z nami wzięli sobie mocno do serca troskę, modlitwę i działania o nowe powołania.

Na polu międzynarodowym, prosił marelian o radę, czy organizować w 2016r. IV Kongres Świeckich w Brazylii, skoro wszyscy będziemy przeżywali kulminację obchodów Miłosierdzia Bożego w Rzymie.

Na koniec zaproponował abyśmy pochylili się nad propozycją statutu świeckich współpracowników, i rozpoczęli pracę nad tekstem, wpisując swoje sugestie, na które O. Michele oczekuje w przeciągu dwóch miesięcy. Kończąc podziękował za ich obecność, współpracę, prosił o modlitwę w intencjach Zgromadzenia i powołań. Zachęcał do dalszego propagowania myśli św. Józefa Marello – kochaj pracę ukrytą, za którą nikt nie podziękuje, która będzie jaśniała przed Bogiem.

Za: www.jozefici.pl