Werbiści: Nowy prowincjał Prowincji Polskiej

W następstwie wyborów przeprowadzonych w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego (Księża Werbiści), Przełożony Generalny, o. Heinz Kulüke SVD, mianował 19 grudnia o. Eryka Koppę nowym prowincjałem werbistów w Polsce.

O. Eryk Koppa SVD rozpocznie sprawowanie trzyletniej kadencji w dniu 1 maja 2013 roku.

Eryk Koppa urodził się 23 listopada 1966 roku w Strzelcach Opolskich. Wychował się w wielodzietnej rodzinie w Zalesiu Śl. na Opolszczyźnie. Do Zgromadzenia słowa Bożego wstąpił w 1985 roku.

Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1992 roku w Pieniężnie, z rąk ks. bpa Juliana Wojtkowskiego. W latach 1992-1996 pracował jako misjonarz w Meksyku, po czym został skierowany na studia specjalistyczne z teologii moralnej na KUL. Następnie przez wiele lat pełnił funkcję formatora w Misyjnym Seminarium Księży Werbistów w Pieniężnie.

Od 2007 roku pełni funkcję sekretarza prowincjała.

Jan Wróblewski SVD

Za: www.werbisci.pl.