Prowincjał spotkał się z polskimi redemptorystami w Rzymie

W dniach 17-20 grudnia 2012, o. Prowincjał Janusz Sok CSsR, wraz z o. Kazimierzem Piotrowskim CSsR, dokonują wizytacji grupy polskich redemptorystów żyjących we wspólnocie św. Alfonsa w Rzymie.

Pierwszy dzień wizytacji zbiegł się z pożegnalnym wieczorem brata Jerzego Kaczora, który nazajutrz powrócił do Ojczyzny po wielu latach cenionej i wielorakiej posługi w domu generalnym (przede wszystkim w obsłudze korespondencji pocztowej).

Tym samym liczba Współbraci Prowincji Warszawskiej w Domu Generalnym CSsR przy ulicy Merulana zmniejszyła się do dziewięciu. Spełniają oni zróżnicowaną misję. Dwóch służy całemu Zgromadzeniu na poziomie Zarządu Generalnego CSsR (o. Jacek Dembek, radny generalny i o. Stanisław Wróbel, ekonom generalny). Współpracują ściśle z Zarządem Generalnym dwaj inni współbracia w funkcjach archiwisty generalnego (o. Edward Nocuń) i tłumacza oficjalnych dokumentów  Zarządu (o. Jan Chaim). Trzech współbraci pracuje na Akademii Alfonsjańskiej jako wykładowcy aspektów teologii moralnej (profesorowie: o. Edmund Kowalski, o. Gabriel Witaszek i o. Andrzej Wodka). Polski redemptorysta jest również dyrektorem Instytutu Historycznego CSsR (o. Adam Owczarski). W Collegium Maius studiuje jeden polski współbrat (o. Sylwester Pactwa). Na tym nie kończy się jednak lista współbraci o polskim języku lub pochodzeniu. Duszpasterstwem polonijnym przy naszym kościele MBNP zajmuje się o. Krzysztof Mamala z Bahia (Brazylia), a w Archiwum pracuje brazylijski redemptorysta o polskich korzeniach, o. Hieronim Ruchel.

Wizytacja, obok osobistych spotkań o. Prowincjała ze poszczególnymi współbraćmi, ma ważne momenty wspólnotowe, jak choćby piękna celebracja Eucharystii w naszym Sanktuarium MBNP (zdjęcia). Spotkanie dotyczące życia apostolskiego Prowincji Warszawskiej z całą polską grupą nastąpiło zaraz po Eucharystii. Podczas tego spotkania nastąpiła też konstruktywna wymiana zagadnień problemowych, składających się na całokształt życia i posługi polskich redemptorystów w Rzymie. Obok bowiem kanonicznych zadań własnej misji, włączają się oni w inne rodzaje posługi w miarę możliwości lub potrzeb (praca w duszpasterstwie włoskim i polonijnym, współpraca z dykasteriami watykańskimi, posługa słowa w innych wspólnotach, działalność konferencyjna i publikacyjna, itp.).

Łaską obecnej wizytacji będzie z pewnością nowe zrozumienie chwili obecnej życia Prowincji oraz osobistej posługi każdego ze współbraci w Rzymie, w ramach charyzmatu św. Alfonsa. Nasz św. Założyciel wierzył przecież, że w każdym miejscu można wspaniale współpracować z Najświętszym Odkupicielem, przynosząc Jego obecność tam, gdzie oczekują Go ludzkie serca.

o. Andrzej Wodka CSsR

Za: www.redemptor.pl.