Werbiści – Uroczystość św. Józefa – patrona polskiej prowincji SVD

Dziś w Kościele powszechnym obchodzona jest uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Maryi. Jest on również patronem Polskiej Prowincji Misjonarzy Werbistów oraz patronem Domu Misyjnego w Górnej Grupie, w ktorym jest to zarazem uroczystość odpustowa.

Dziś także kończymy rok jubileuszowy związany z obchodami 75-lecia Polskiej Prowincji. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim naszym przyjaciołom i dobrodziejom, za okazywaną nam każdego dnia życzliwość.

Dziękujemy za wszelkie dobre słowa i modlitwy. Niech świety Józef, Opiekun Jezusa, wstawia się za Wami każdego dnia i niech wyprasza Wam u dobrego Boga łaski, których potrzebujecie, a my zapewniamy o naszej bezustannej pamięci w modlitwach i podczas odprawianych w naszych domach mszy świętych.

Jako misjonarze prosimy Boga, byśmy  za przykladem św. Józefa potrafili w pokorze i z prostotą przepowiadać Słowem Boga, które stało się ciałem. Byśmy otwarci na znaki czasu i potrafili dzielić się wiarą: ze sobą nawzajem w naszych wspólnotach, z Kościołem w Polsce i z ludźmi, do których zostaliśmy posłani na wszystkich kontynentach.

Święty Józef jest patronem Polskiej Prowincji Werbistów od 1935 roku, czyli od samego początku powstania jej struktur. W dekrecie erekcyjnym ówczesny przełożony generalny, o. Józef Grendel napisał: „Ku czci Trójcy Przenajświętszej, dla dobra Świetego Kościoła Katolickiego i naszego Zgromadzenia, przede wszystkim zaś promocji jego dzieła misyjnego; wezwawszy niebianskiej pomocy Patronów naszego Zgromadzenia; Regię Polską Zgromadzenia kanonicznie podnoszę do rangi Prowincji. (…) Niech Wszechmogący Bóg tę nową Prowincję Zgromadzenia raczy darzyć swym najobfitszym błogosławieństwem, strzec i wspierać, aby jak najbardziej mogła przyczyniać się do rozkrzewiania Krolestwa Bożego.”

W momencie powstania Prowincja liczyła 25 ojców, 21 kleryków, 45 braci zakonnych, 34 braci-nowicjuszy, 15 postulantów i 350 wychowanków w niższych semiariach duchownych.
25 ojcow i 12 braci pracowało na misjach.

Dziś Prowincja liczy (dane na koniec 2011 roku): 2 biskupów, 175 ojców, 30 braci, 26 kleryków, 6 nowicjuszy. Na misjach pracuje 309 polskich werbistów.

Więcej na: www.werbisci.pl