Home WiadomościZ kraju Wielka konferencja przed jasnogórskim jubileuszem

Wielka konferencja przed jasnogórskim jubileuszem

Redakcja

Konferencja prasowa przed głównymi uroczystościami jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej miała miejsce w środę, 23 sierpnia na Jasnej Górze.

Podczas spotkania zorganizowanego w Sali Rycerskiej z licznym udziałem mediów podjęto główne tematy związane z jubileuszem, a były nimi:
– prezentacja mozaiki Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej wykonanej z ponad 14 tys. „Selfie dla Maryi”
– pokaz okolicznościowego znaczka Poczty Polskiej i banknotu kolekcjonerskiego na jubileusz 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
– wprowadzenie w widowisko multimedialne „JASNA GÓRA-POLSKA KANA”, które odbędzie się 26 sierpnia o godz. 21.00 na Jasnej Górze, i jest jednym z ważniejszych punktów obchodów jubileuszowych

W konferencji prasowej udział wzięli m.in.:
– o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry
– Barbara Jaroszek, p.o. dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP
– Maciej Antes, dyrektor biura prasowego NBP
– Wiesław Włodek, wiceprezes Poczty Polskiej S.A.
– Tomasz Dąbrowski, członek zarządu Poczty Polskiej S.A
– o. Tomasz Tlałka, koordynujący m.in. dzieło „Żywa Korona Maryi” i „Selfie dla Maryi”
– Marcin Pospieszalski, dyrektor artystyczny i autor scenariusza widowiska „Jasna Góra – Polska Kana”
– o. Michał Legan, paulin, konsultant merytoryczny widowiska

Konferencję poprowadził o. Sebastian Matecki, rzecznik Jasnej Góry

posłuchaj: konferencja prasowa – część 1, część 2

*

Selfie dla Maryi – Inicjatywa „Żywa Korona Maryi”

Celem inicjatyw duszpasterskich Jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej było zaproszenie Polaków (i nie tylko), abyśmy z dnia na dzień przez staranie o nawrócenie stawali się Żywą Koroną Maryi. Paulini zapraszali do składania Maryi duchowych darów. Poprzez Inicjatywę „Żywa Korona Maryi” na Jasną Górę do dziś wpłynęło 20 259 zdjęć rodzinnych, indywidualnych, szkolnych, wspólnotowych. Za każdym z tych zdjęć kryje się konkretny duchowy dar dla Maryi. Równoległą inicjatywą było „Selfie dla Maryi” – pielgrzymi przez Internet nadsyłali swoje zdjęcia rodzinne, czy indywidualne i duchowe dary – w sumie wpłynęło ich 14 tys. Ze zdjęć nadesłanych drogą elektroniczną powstała Mozaika Obrazu Matki Bożej. Wymiary mozaiki to 5,65 m. wysokości, a szerokości 4,20 m. Została ona umieszczona na murach bastionu Potockich od strony błoń jasnogórskich.

Mozaika zostanie zaprezentowana również w Internecie. Jej publikacja odbędzie się 26 sierpnia o godz. 7.00 na www.koronamaryi.pl. Wtedy każdy, kto podał swój adres mailowy, za pomocą specjalnego programu będzie mógł odnaleźć swoje zdjęcie w obliczu Maryi.

Duchowych darów w aplikacji „Diament z Korony” zostało złożonych 30 tys.

„’Selfie dla Maryi’ to jest nowoczesna forma naszego zawierzenia się, czy oddania się Matce Bożej poprzez ciekawy sposób włączenia się w przyozdobienie Maryi swoim życiem, bo wysyłane zdjęcia i powstały już wizerunek Matki Bożej, to jest namacalny dowód na to, że ja identyfikuję się z moją wiarą. To jest też pewien element naszej pobożności, absolutnie nowoczesny, ale jak wiemy o tym, w ‘Selfie dla Maryi’ chodzi też o to, żeby za każdą przesłaną fotografią czy elektronicznym zdjęciem, było konkretne postanowienie, konkretny dar duchowy także te dziesiątki tysięcy zdjęć, które są wkomponowane w ten wizerunek Matki Bożej, one niosą też za sobą dziesiątki tysięcy postanowień, konkretnych darów duchowych i wydaje mi się, że od tej strony to ma też piękny wymiar duchowy i religijny” – powiedział o. Marian Waligóra.

„Wydaje mi się, że to, co dokonuje się w sercach ludzi, którzy przybywają do Matki Bożej, to, co dokonuje się w tych, którzy włączają się w te inicjatywy duszpasterskie, pokazuje wagę tego jubileuszu. Jubileusz jest ważny w różnych wymiarach i naszego życia społecznego, kulturalnego, ale przede wszystkim jest to wymiar religijny. Przypominamy sobie, że Maryja jest naszą Królową, która swoje królowanie włącza w królowanie Chrystusa, chce swoim królowaniem służyć królowaniu Boga samego, w naszym życiu i chyba to jest dla nas najważniejsze. – Ten jubileusz związany jest z dniem Matki Bożej Częstochowskiej, a więc jak my popularnie mówimy na Jasnej Górze z imieninami Matki Bożej, i myślę, że piękniejszego daru w tym roku nie możemy Matce Bożej złożyć, jak właśnie to jubileuszowe świętowanie 300-lecia koronacji Jej cudownego wizerunku papieskimi koronami” – podkreślił o. przeor.

*

Banknot kolekcjonerski na jubileusz 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

W poniedziałek, 21 sierpnia br. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu banknot kolekcjonerski o wartości nominalnej 20 zł, upamiętniający 300-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. To dziewiąty banknot kolekcjonerski wyemitowany przez NBP.

Na przedniej stronie banknotu zostały ukazane korony ofiarowane przez papieża Klemensa XI (skradzione w 1909 roku). Pod koroną Dzieciątka na tle stylizowanych lilii andegaweńskich znajduje się monogram maryjny jako jedno z zabezpieczeń banknotu, tzw. recto-verso. Po prawej stronie widnieją stylizowane motywy wici roślinnej z barokowej ramy Cudownego Obrazu. Znakiem wodnym jest herb pauliński przedstawiający kruka z bochenkiem chleba w dziobie oraz dwa lwy wspierające się o pień palmy. W górnym lewym rogu umieszczono motyw roślinny z antepedium ołtarza w kaplicy Matki Bożej, wykonanego z okazji koronacji.

Na odwrotnej stronie banknotu widzimy rycinę wydaną w Rzymie w 1717 roku, przedstawiającą koronację Cudownego Obrazu Matki Bożej – iluminację sanktuarium i widok na ołtarz koronacyjny. Po lewej stronie widnieje plan klasztoru jasnogórskiego z obwarowaniem fortecznym, a poniżej lilia andegaweńska. Po prawej stronie znajduje się motyw roślinny z ramy Obrazu i znak wodny – herb paulinów.

Banknot, zaprojektowany przez Justynę Kopecką, wyemitowany zostanie w nakładzie do 55 tys. sztuk i można go będzie kupić w cenie 60 zł w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

Barbara Jaroszek, p.o. dyrektora Departamentu Emisyjno-Skarbcowego NBP podkreśliła, że współpraca z ojcami paulinami i możliwość emisji banknotu kolekcjonerskiego poświęconego 300-leciu Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej to ważne wydarzenie dla Narodowego Banku Polskiego.

„Ponieważ produkcja banknotu kolekcjonerskiego jest bardziej złożona niż monety kolekcjonerskiej, emitujemy zazwyczaj jeden taki banknot rocznie. Wyboru dokonuje prezes Narodowego Banku Polskiego spośród nadesłanych bardzo wielu inicjatyw emisyjnych. Rocznie takich inicjatyw emisyjnych otrzymujemy ponad 100. W zeszłym roku otrzymaliśmy prośbę od ojców paulinów, aby uświetnić to ważne wydarzenie, jakim jest 300. rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – powiedziała Barbara Jaroszek – Najpierw we współpracy z ojcami paulinami dokonaliśmy wyboru wizerunków, zarówno tych, które znalazły się na przedniej i odwrotnej stronie banknotu jako główne elementy, jak również tych, które posłużyły nam do wyboru zabezpieczeń. Na przedniej stronie banknotu znajduje się przedstawienie graficzne koron, które zostały podarowane przez papieża Klemensa XI w 1717 r., natomiast na stronie odwrotnej znajduje się rycina przedstawiająca moment koronacji pozyskana przez Narodowy Bank Polski z Biblioteki Watykańskiej. Po tym etapie, kiedy wstępne elementy banknotu zostały zaprojektowane, NBP zlecił produkcję Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która jest producentem wszystkich banknotów powszechnego obiegu i kolekcjonerskich, które znajdują się w obiegu w Polsce. I tak oto 21 sierpnia banknot został wprowadzony do obiegu w nakładzie do 55 tys. sztuk”.

„Zainteresowanie banknotami kolekcjonerskimi jest bardzo duże, ponieważ banknoty kolekcjonerskie uznawane są przez polskich kolekcjonerów jako jedne z najpiękniejszych na świecie – podkreśliła Barbara Jaroszek – Zresztą w zeszłym roku banknot poświęcony 1050. rocznicy chrztu Polski został wybrany na Międzynarodowej Konferencji Walutowej wszystkich banków centralnych świata jako najpiękniejszy banknot kolekcjonerski na świecie, więc myślę, że i ten banknot również spotka się z dużym zainteresowaniem zarówno kolekcjonerów w Polsce, jak i na całym świecie”.

„To jest piękna pamiątka. To wszystko pokazuje, że w tych różnych wymiarach naszego życia chcemy uczcić ten Jubileusz i chcemy zaznaczyć też obecność Jasnej Góry w naszym życiu społecznym, w naszej kulturze narodowej” – podsumował o. Marian Waligóra.

*

Okolicznościowy znaczek Poczty Polskiej wydany z okazji jubileuszu

Poczta Polska 26 sierpnia br. wprowadzi do obiegu okolicznościową emisję z kopertą FDC (Pierwszego Dnia Obiegu) i datownikiem. Znaczek przedstawia obraz Matki Bożej Częstochowskiej na białym tle.

autorka projektu: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 1
wartość: 2,60 zł
nakład: 240 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 x 51 mm
arkusz sprzedażny: 12 znaczków
papier: fluorescencyjny

Tomasz Dąbrowski, członek Zarządu Poczty Polskiej S.A. informuje: „Samo wydanie znaczka to jest jedna rzecz, w pierwszym dniu obiegu, czyli w Częstochowie będzie można nabyć kopertę pierwszego dnia obiegu, a na kopercie pierwszego dnia obiegu będzie to samo, co na rewersie banknotu wydanego na tę okoliczność, czyli ta rycina, która znaleziona została niedawno w Watykanie, i dzięki temu będziemy mogli rozpowszechnić tę informację, że w Bibliotece Watykańskiej coś takiego znaleziono. Wydaliśmy znaczek w bardzo dużej ilości – 240 tysięcy, jak na znaczki okolicznościowe, bo zazwyczaj jest to liczba 100 tys.”.

*

Widowisko multimedialne „JASNA GÓRA-POLSKA KANA”

Koncert powstał dzięki życzliwości i wsparciu premier Beaty Szydło i posiada jej patronat honorowy.

„Najcenniejsze w tym widowisku będzie to, że będziemy razem w dniu Święta Matki Bożej, że będziemy razem wspominać dzień koronacji i przypomnimy sobie, jak on był dla nas ważny – zaznaczył Marcin Pospieszalski, dyrektor artystyczny i autor scenariusza widowiska – Pozostałe rzeczy czyli ta bogata oprawa scenograficzna, to są tylko dodatki tego właściwego momentu, jakim jest uświadomienie sobie, że jest Święto Matki Bożej”.

Ciekawym elementem koncertu jest to, że w sposób aktywny uczestniczyć w nim będzie także widownia zgromadzona na jasnogórskich błoniach. „Zaczynamy w godzinie Apelu, więc koniecznie będzie fanfara, ‘Bogurodzica’ i później śpiew Apelu Jasnogórskiego z wielką orkiestrą, ze 100-osobowym chórem i mam nadzieję, że z kilkutysięcznym chórem widowni, a raczej nie widowni a współuczestników koncertu – powiedział Marcin Pospieszalski – Będą fragmenty wykonywane przez samych wykonawców do słuchania i oglądania, ale też wspólnie zaśpiewamy parę pieśni, które wszyscy znają”.

„Wielu wykonawców bardzo chciało wziąć udział w tym koncercie. Okazało się, że wielu z nich ma swoją osobistą relację i z Jasną Górą i z Matką Bożą Częstochowską, ale niektórzy z tych wykonawców mają podpisane kontrakty już np. na trzy lata i nie mogli w tym wydarzeniu uczestniczyć. Myślę, że najważniejszymi wykonawcami będą ci, którzy będą mówili świadectwa podczas koncertu. Będą to krótkie półminutowe, minutowe wypowiedzi ludzi, którzy tutaj doznali uzdrowienia, umocnienia czy przemiany życia, i dla mnie te skromne punkty koncertu są najważniejsze” – podkreślił.

Więcej informacji o koncercie – www.jasnagora.com

o. Stanisław Tomoń
BPJG / mn, es, mś

Za: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda