Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do kościoła Braci Mniejszych na Mokotowie

FOT. Anna DziemskaWieloletni sekretarz papieża Jana Pawła II , metropolita lwowski abp. Mieczysław Mokrzycki przywiózł cenny dar dla parafii MB Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych na warszawskim Mokotowie.

W sobotę, 29 sierpnia uroczyście wniósł on do świątyni relikwie św. Jana Pawła II, które po odczytanej modlitwie spoczęły na podium.

Abp. Mokrzycki przewodniczył uroczystej mszy świętej i wygłosił homilię o św. Janie Pawle II. W koncelebrze wziął o. udział m. in. wikariusz prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych, o. Stanisław Mazgaj OFM.

W homilii abp Mokrzycki mówił,  że ojciec święty Jan Paweł II był człowiekiem ogromnej wiary, obdarzonym szczególnymi charyzmatami, a stojąc przy nim czuło się spokój i poczucie bezpieczeństwa.

„Jako kapłan miał świadomość , że modlitwa jest najważniejsza i dlatego swój czas poświęcał bez ograniczeń modlitwie” , mówił metropolita lwowski, dodając, że modlitwę św. Jana Pawła II cechowała prostota. Święty modlił się codziennie , rozpoczynając dzień od odmówienia dziesiątki różańca leżąc krzyżem natychmiast po przebudzeniu się. W ciągu dnia odmawiał cały pacierz katechizmowy, śpiewał godzinki, odprawiał godzinę świętą w czwartki i drogę krzyżową w piątki. W modlitwach, zaliczanych do tzw. pobożności ludowej, święty dostrzegał głębię treści teologicznej, a pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych, w tym na Jasną Górę było bliskie sercu świętego. Msza święta była dla św. Jana Pawła II najważniejszą rzeczą i nigdy jej nie opuścił, podkreślił abp Mokrzycki. „ Często widać było świętego skupionego, wyróżniała go modlitwa i pokora, ale stale myślał o człowieku i w każdym jego spotkaniu był dialog z człowiekiem”  powiedział wieloletni sekretarz świętego Jana Pawła II , dodając, że my dzięki łasce Bożej i przez naśladowanie św. Jana Pawła II mamy stawać się lepsi.

Po mszy świętej abp Mokrzycki udzielił błogosławieństwa relikwiami św. Jana Pawła II, następnie kapłani i wierni uczcili relikwie świętego przez ucałowanie.

Anna Dziemska/red.