Wspólnoty formacyjne redemptorystów uczciły św. Klemensa

Najlepszą możliwością poznania siebie nawzajem są spotkania. Kolejną do tego okazją stały się obchody święta św. Klemensa Hofbauera (1751-1820).

Wspólnota seminarium redemptorystów z Tuchowa wraz z nowicjuszami z Lubaszowej przyjechała do Barda Śląskiego, aby razem z postulantami, którzy oczekiwali nas z niecierpliwością i wielką otwartością, uczcić pamięć Świętego współbrata.

Uroczysty dzień (15 marca) rozpoczęliśmy tradycyjnie od modlitwy Liturgią Godzin. Po jutrzni i śniadaniu wysłuchaliśmy konferencji o. Mirosława Grakowicza, proboszcza i kustosza Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie. Tematem wystąpienia było życie i działalność o. Józefa Schwetera (1874-1954), redemptorysty. Do Prowincji Wiedeńskiej naszego Zgromadzenia wstąpił on już jako kapłan i posługiwał w sanktuarium w Bardzie przez 38 lat. Z powodu szczerego oddania i troski o przybywających pielgrzymów został nazwany Apostołem Barda. Głosił wiele rekolekcji i prac misyjnych, był także pisarzem i historykiem. Wśród 25 jego książek znajduje się najlepiej opracowana historia kultu maryjnego w bardzkim sanktuarium. Nie opuścił swoich wiernych nawet podczas zawieruchy wojennej i zawsze służył im duszpasterską posługą. O. Mirosław ukazał nam go jako wzór redemptorysty, który może być postawiony w jednym szeregu obok naszego świętego Założyciela Alfonsa Liguori i Apostoła Warszawy – św. Klemensa.

Podczas Mszy Świętej o. Sylwester Cabała przybliżył nam postać św. Klemensa Hofbauera jako tego, który był całkowicie oddany Zgromadzeniu i jego misji. Wraz z o. Tadeuszem Hüblem św. Klemens został wysłany w 1785 roku z Rzymu na północ Europy, aby przeszczepić Zgromadzenie Redemptorystów „poza Alpy”, ponieważ dotychczas istniało ono tylko na terenie obecnych Włoch. O. Sylwester podkreślił niesamowitą wiarę i więź św. Klemensa z Jezusem Odkupicielem oraz łączność ducha misyjnego ze Zgromadzeniem i św. Alfonsem. Jako słowiańscy redemptoryści jesteśmy mu wdzięczni za jego wzór życia pełnego apostolskiej gorliwości.

W ramach poobiedniej aktywności udaliśmy się w pielgrzymce do tzw. Kaplicy Górskiej i tam modliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Wieczorem wysłuchaliśmy krótkiego koncertu organowego w wykonaniu pana Macieja Batora. Zapoznaliśmy się także z historią i możliwościami słynnych bardzkich organów zbudowanych w 1758 roku przez Franza Josepha Eberhardta i odnowionych w 2013 roku. Historię przedstawił nam wykładowca muzyki w naszym seminarium o. Tomasz Jarosz.

Dzień pełen doznań duchowych i artystycznych zakończyliśmy uroczystą kolacją. Niewątpliwie dzięki temu spotkaniu mogliśmy pogłębić naszą świadomość powołania jako redemptoryści i cieszyć się, że możemy korzystać z tak wielu przykładów gorliwości i apostolskiego oddania.

Więcej informacji na temat o. Józefa Schwetera można znaleźć na stronie: http://bardo.redemptor.pl/schweter.html

br. Dominik Jurek CSsR

Za: www.redemptor.pl.