Wspomnienie pośmiertne śp. Ks. Władysława Biedrzyckiego MSF

MSFKs. Władysław Biedrzycki MSF, urodził się 15.06.1937 r. w Stryjakach, w powiecie łomżyńskim, jako czwarte, dziecko rolników: Józefa i Julii. Ochrzczony w parafii Jedwabne. Miał brata i dwie siostry. Mając 7 lat, jeszcze w trakcie okupacji, rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Kossakach, którą ukończył w 1951 r.  W tym samym roku rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym w Różanymstoku, gdzie w 1954 r. ukończył X klasę Szkoły Ogólnokształcącej. Z powodu rozwiązania tej szkoły przez komunistyczne władze państwowe, jedenastą klasę musiał kończyć w szkole dla Pracujących w Piszu, gdzie podjął również pracę zawodową w Narodowym Banku Polskim. Po otrzymaniu świadectwa maturalnego złożył dokumenty z prośbą o przyjęcie do Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. Został przyjęty i 20.08.1955 r. w Kazimierzu Biskupim rozpoczął swoją formację zakonną. Nowicjat rozpoczęty w Kazimierzu Biskupim zakończył   złożeniem pierwszej profesji, na trzy lata, w Górce Klasztornej dnia 08.09.1956 r. Wieczyste śluby zakonne złożył w 1959 r. w Bąblinie a w dniu 27.05.1961 roku   w Poznaniu   otrzymał święcenia kapłańskie.

Rok po święceniach skierowany został na studia do Rzymu. Odbył tam studia specjalistyczne z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim, następnie w Wyższym Instytucie Biblijnym gdzie zdobył licencjat z nauk biblijnych oraz na Uniwersytecie Świętego Tomasza gdzie zdobył tytuł doktora teologii. Do Polski powrócił końcem sierpnia 1970 r. i skierowany został do Kazimierza Biskupiego, gdzie podjął wykłady z Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny.

Od 1976 r. do 1977 r. pełnił funkcję Przełożonego Prowincjalnego Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. W latach 1977 – 1989, przez dwie kadencje, pełnił funkcję Asystenta Generalnego w Zarządzie Generalnym w Rzymie. Po zakończeniu tej posługi w roku 1990 wyjechał do pracy duszpasterskiej do Kanady, skąd powrócił do Polski we wrześniu 1993 r. i skierowany został do domu zakonnego w Ciechocinku.

Od 01.11.1995 r. ponownie podjął pracę wykładowcy Pisma Świętego w WSD MSF w Kazimierzu Biskupim, którą pełnił przez 15 lat. W tym czasie powrócił do tłumaczenia na język polski różnych dzieł naszego Ojca Założyciela Ks. Jana Berthiera, a także do opracowania i wydania kilku książek z zakresu rozważań Pisma Świętego.

W latach 2002 – 2006 Ks. Władysław był również zatrudniony jako opiekun duchowy kuracjuszy w sanatorium „Gracja” w Ciechocinku a także jako kapelan Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego „Misja Pojednanie”.

Z dniem 01 września 2010 r., został przeniesiony do domu zakonnego w Górce Klasztornej z przeznaczeniem do pomocy w Sanktuarium. Tutaj przyszło trudne doświadczenie czyli choroba nowotworowa. Nie ustawały wysiłki wielu lekarzy, aby tę chorobę zatrzymać. W lipcu 2014 r. musiał zamieszkać już na stałe w Hospicjum św. Elżbiety w Złotowie, gdzie do końca swoich dni godnie znosił cierpienie i całkowitą zależność od innych. Jeszcze na krótko przed śmiercią, odwiedzili go w hospicjum: Ks. Generał Edmund Jan Michalski, Ks. Vicegenerał Agustinus Purnama i Ks. Asystent Generalny Bogdan Mikutra, będący w Polsce z okazji wyniesienia Sanktuarium w Górce Klasztornej do godności Bazyliki Mniejszej.

Bóg powołał Ks. Władysława do siebie 27 czerwca, w dniu jego imienin. Oddany Bogu i Maryi, odszedł do Pana skończywszy 78 rok życia, z czego 60 lat przeżył w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny, w tym 54 lata jako kapłan.

01 lipca 2015 r. w Górce Klasztornej odbył się jego pogrzeb. Mszy św. w Bazylice Góreckiej przewodniczył Ks. Biskup Zygmunt Robaszkiewicz MSF, ordynariusz diecezji Morombe na Madagaskarze a homilię pogrzebową wygłosił Ks. Kazimierz Świderski MSF – kustosz Sanktuarium. Następnie w obecności wielu współbraci na czele z Ks. Prowincjałem Adamem Sobczykiem MSF, w obecności rodziny i przyjaciół trumnę z jego ciałem złożono na góreckim cmentarzu, wśród naszych zmarłych współbraci, Misjonarzy Świętej Rodziny.

/Opracował Ks. Grzegorz Kałdowski MSF, sekr. prow. /