Wybrano Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów

29 stycznia br. w Opactwie Cystersów w Wąchocku Kapituła Kongregacji Polskiej Zakonu Cystersów dokonała wyboru na urząd Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów, ojca Piotra Chojnackiego opata mogilskiego. Będzie on posługiwał na tym urzędzie już trzecią kadencję.

Kapituła Kongregacji Polskiej Zakonu Cystersów odbywa się co trzy lata, zaś co sześć lat dokonuje wyboru Opata Prezesa i jego asystentów. W Kapitule biorą udział wyżsi przełożeni opactw cysterskich w Polsce (Jędrzejów, Wąchock, Mogiła, Szczyrzyc), oraz delegaci wybrani przez kapituły konwentualne ze wspomnianych klasztorów sui iuris.
 
Kongregacja Polska Zakonu Cystersów lub też Kongregacja Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata zrzesza wszystkie polskie klasztory cysterskie: Opactwa w Jędrzejowie, Wąchocku, Mogile i Szczyrzycu oraz im podległe klasztory zależne.