Wyjazd studyjny śladami bł. o. Stanisława Papczyńskiego

marianie.plW związku ze zbliżającą się kanonizacją bł. o. Stanisława Papczyńskiego, Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów wraz z Katolicką Agencją Informacyjną zorganizowała w dniu 9 maja br. wyjazd studyjny śladami Błogosławionego Założyciela Marianów.

W wyjeździe wzięło udział ok. 30 dziennikarzy z różnych mediów, którym towarzyszyło trzech marianów: br. Mirosław Cholewa MIC, ks. Piotr Kieniewicz MIC oraz ks. Adam Stankiewicz MIC.

Pierwszym etapem wyjazdu była Puszcza Mariańska, k. Skierniewic, miejsce wyjątkowe dla Zgromadzenia Marianów. To tutaj w 1673 r. bł. o. Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński powołał do życia pierwszy polski zakon męski – Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kanonicznie erygowany przez bp. Jacka Święcickiego w dniu 24 października owego roku. Założyciel, wraz z pierwszymi współbraćmi, zbudował drewnianą kaplicę i klasztor; w roku 1755 natomiast postawiono kościół. W roku 1864 konwent podzielił los innych klasztorów i ukazem carskim został skasowany, marianie zaś wypędzeni. W 1897 r. powiększono i restaurowano kościół służący erygowanej w 1906 r. parafii, obsługiwanej przez marianów ponownie od roku 1968; został on jednak zniszczony w tragicznym pożarze w 1993 r., powstałym wskutek umyślnego podpalenia przez nieznanych sprawców. Spłonęła niemal cała świątynia, w tym także słynący łaskami obraz Matki Bożej. Dzięki ofiarnej pomocy marianów z całego świata oraz parafian, w ciągu kilku zaledwie lat zdołano postawić nowy klasztor i kościół.

Dziennikarzy na miejscu powitał proboszcz i przełożony mariańskiej wspólnoty w Puszczy Mariańskiej ks. Zbigniew Borkowski MIC, który jednocześnie przybliżył zebranym znaczenie tego wyjątkowego miejsca oraz przesłanie o. Stanisława.

Następnym miejscem na trasie wyjazdu było Mariańskie Porzecze. W miejscu tym znajduje trzeci w kolejności klasztor Zgromadzenia, ufundowany został na terenie parafii Wilga przez Jana Lasockiego, cześnika łukowskiego, w 1699 r. Ojciec Papczyński ofiarował dla tego domu obraz Matki Bożej przywieziony do Goźlina z domu rodzinnego w Podegrodziu k. Starego Sącza. Obecny, drewniany kościół parafialny, zbudowany został w 1776 r. po pożarze pierwotnych budowli, który miał miejsce kilka lat wcześniej. Osadę, w której wybudowano nowy drewniany kościół w kształcie bazylikowym z piękną iluzjonistyczną polichromią, której projektantem był o. Jan Niezabitowski, mariański malarz (zm. 1804) oraz murowany klasztor, nazwano z czasem Mariańskim Porzeczem. Parafia istniejąca od roku 1801 zatrzymała pierwotną nazwę Goźlin. Klasztor goźliński dotknięty został po powstaniu styczniowym ukazem carskim i zamknięty. Marianie powrócili tam po 102. latach w 1966 r., a cztery lata później otwarto na nowo kanonicznie dom zakonny.

Przewodnikiem po tym wyjątkowym miejscu był ks. Jan Krajewski MIC kustosz, przełożony i proboszcz tamtejszej wspólnoty.

Ostatnim etapem związanym z Błogosławionym Założycielem Marianów na trasie wyjazdu były Marianki w Górze Kalwarii, gdzie znajduje się grób bł. o. Stanisława Papczyńskiego. Wieczernik (niewielki kościół Wieczerzy Pańskiej) na Mariankach zbudowano w 1674 r. Był on częścią Nowej Jerozolimy, obecnie Góry Kalwarii. Miasto i liczne kościoły powstały na planie krzyża jako symbol Wielkiego Piątku, a mały Wieczernik, położony na uboczu, podkreślał tajemnicę Wielkiego Czwartku. Tam pątnicy rozpoczynali swoją drogę pokutną, a towarzyszyli im marianie, których wraz z siedmioma innymi zakonami sprowadził do Nowej Jerozolimy bp Stefan Wierzbowski. Do Wieczernika wraz ze współbraćmi przybył Założyciel Zakonu Marianów – o. Stanisław Papczyński. Mieszkali oni w pojedynczych celach, dobudowanych wokół kościółka. W 1677 r. bp Wierzbowski nadał im prawo własności do Wieczernika oraz zabudowań i gruntów.

Ojciec Papczyński przeżył na Mariankach 24 lata. Już za życia był nazywany „świątobliwym cudotwórcą”, miał bowiem dar proroczy i łaskę uzdrawiania. Po śmierci pochowano go w jego ukochanym Wieczerniku (1701 r.). Po 4 latach, a potem ok. 1720 r. otworzono trumnę o. Stanisława. Mimo wilgoci jego ciało i habit były prawie nienaruszone. Obecnie szczątki bł. Założyciela Marianów spoczywają przy ołtarzu w sarkofagu, który jest przechylony w jego stronę, aby – jak mówi legenda – o. Papczyński mógł z miłością spoglądać na ołtarz.

Przewodnikiem po tym szczególnym dla marianów miejscu był kustosz ks. Wojciech Skóra MIC. Zebrani mogli pogłębić swoją wiedzę o bł. o. Papczyńskim min. poprzez uczestnictwo w projekcji filmu pt. „Wieczernik Ojca Stanisława”, jak również niejako „dotknąć” osoby o. Stanisława zwiedzając Muzeum, poświęcone Jego osobie.

Ostatnim elementem pobytu na Mariankach była modlitwa w Wieczerniku przy grobie bł. o. Stanisława Papczyńskiego.

ks. Adam Stankiewicz MIC

Za: www.marianie.pl