Wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji jubileuszu koronacji MB Częstochowskiej

„Jubileusz trzechsetlecia koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej” – to tytuł niezwykłej wystawy, która już wkrótce, 2 sierpnia, zostanie otwarta na Zamku Królewskim w Warszawie. Ekspozycja została przygotowana z racji obchodzonego w tym roku Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, a jej organizatorami są Zakon Ojców Paulinów i Zamek Królewski w Warszawie.

Wystawa pokazywać ma dzieje kultu Matki Boskiej jako królowej, starania o koronację i osoby w nią zaangażowane, przebieg i następstwa uroczystości, wreszcie fundacje artystyczne dokonane przy tej okazji. Zwiedzający zobaczą także m.in. wykonany w Wiedniu w 1703 r. relikwiarz Krzyża Świętego. Pochodzi z daru polskiej królowej Marii Józefy, żony Augusta III, i przekazany został na Jasną Górę w 1744 r. Ofiarodawcą relikwii był papież Klemens XI, za którego zgodą dokonano koronacji w 1717 r. Relikwiarz został z okazji jubileuszu poddany gruntownej konserwacji.

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się w środę, 2 sierpnia o godz. 17.00 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Konferencja prasowa, poprzedzająca otwarcie wystawy, odbędzie się o godzinie 16.00.

Na uroczystość otwarcia wystawy zapraszają: Przemysław Mrozowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum; o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów i o. Marian Waligóra, przeor klasztoru na Jasnej Górze.

Wystawa, przygotowana w Galerii Owalnej Zamku Królewskiego, należy do cyklu wydarzeń, jakimi ojcowie paulini czczą Jubileusz 300-lecia koronacji wizerunku jasnogórskiego papieskimi koronami, dokonanej za zgodą Ojca Świętego Klemensa XI, co miało miejsce 8 września 1717 roku. Główna wystawa jubileuszowa została zorganizowana na Jasnej Górze, we wnętrzu Arsenału, i czynna jest od 2 maja bieżącego roku. Na tej ekspozycji zgromadzono większość z niezbyt licznie zachowanych oryginalnych zabytków i dokumentów związanych z koronacją.

Wystawa przygotowana na Zamku Królewskim w Warszawie ma nieco inny charakter. Zamek Królewski, noszący oficjalne miano Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej, od dawna pozostaje w przyjaznych kontaktach z sanktuarium jasnogórskim: to tu w 2006 roku otwarto wielką wystawę „U tronu Królowej Polski”. Z okazji jubileuszu koronacji Zamek zdecydował się na przygotowanie skromniejszej ekspozycji, w większości złożonej z tablic z tekstami i fotografiami informującymi o okolicznościach tego wielkiego wydarzenia – ale też z oryginalnych zabytków wysokiej klasy. Tytuły plansz dobrze oddają zakres treściowy wystawy: „Królewska godność Matki Boskiej w tradycji Kościoła i w polskiej religijności”, „Starania o koronację obrazu jasnogórskiego, a sytuacja polityczna w Polsce w początku XVIII wieku”, „Osoby zaangażowane w koronację – paulini, dostojnicy kościoła, świeccy. Koronator obrazu – biskup chełmski Krzysztof Andrzej Szembek”, „Uroczystości koronacyjne na Jasnej Górze 8 września 1717 roku”, „Dokumentacja ikonograficzna koronacji – architektura okazjonalna i fajerwerki”, „Korony papieskie i inne fundacje artystyczne na Jasnej Górze z okazji uroczystości 1717 roku”, „Następstwa koronacji, wota pokoronacyjne, jubileusze”, „Matka Boska Częstochowska Królowa Korony Polskiej – w XX w. i dziś” oraz „Relikwiarz Krzyża Świętego z daru królowej Marii Józefy, żony Augusta III Wettina, w skarbcu jasnogórskim” (do tego dołączona jest tablica angielska ze streszczeniem całości problemu przygotowanym z myślą o cudzoziemcach). Ostatnia z polskich tablic dotyczy jednego z dwóch zabytków ze skarbca jasnogórskiego, eksponowanych z tej okazji w oryginale w Warszawie.

Obok wielkiej urody obrazu Józefa Chełmońskiego przedstawiającego jasnogórski wizerunek ubrany w sukienki i ozdoby, m.in. w korony papieskie Klemensa XI, na Zamku oglądać będzie można najwyższej klasy dzieło złotnictwa, poddane z okazji wystawy gruntownym pracom konserwatorskim – jest nim relikwiarz ofiarowany jako wotum w 1744 roku przez Marię Józefę Habsburg, żonę króla Augusta III (wykonany w Wiedniu w 1703 roku przez mistrza Franza Josepha Wiekhardta), zawierający cząstkę Krzyża Świętego, przekazaną w darze matce królowej, cesarzowej Amalii, przez tegoż samego papieża Klemensa XI, który tak mocno zaangażowany był w koronację jasnogórskiego wizerunku. W ten sposób widać wyraźnie, jak losy Polski i jej monarchów splatały się z losami sanktuarium jasnogórskiego, a wspólny mianownik stanowił dla nich kult Matki Bożej i jej cudownego wizerunku.

Ekspozycja czynna będzie od 3 sierpnia do 12 września 2017 r.

Za: www.jasnagora.com