Zapowiedź kongresu kolbiańskiego

W ramach obchodów upamiętniających stulecie założenia Rycerstwa Niepokalanej – zgodnie z wnioskiem ostatniej kapituły generalnej zwyczajnej Braci Mniejszych Konwentualnych – odbędzie się w dniach 19-20 października 2017 r. w Seraphicum w Rzymie międzynarodowy kongres pod nazwą: „Św. Maksymilian Kolbe – styl życia brata mniejszego konwentualnego w świetle nowej ewangelizacji”.

Obok ministra generalnego i definitorium w kongresie weźmie udział 51 braci delegatów, pochodzących z całego świata, i kilku świeckich ekspertów w dziedzinie kolbiańskiej. Zmierzą się oni ze stylem Męczennika z Auschwitz w przeżywaniu rad ewangelicznych, braterstwa i posłannictwa misyjnego. Uczestnicy będą starali się odkryć, w jakich aspektach życia zakonu proroctwo Świętego może być skutecznie uaktualnione w świetle żądań Kościoła i w perspektywie prac nad rewizją konstytucji zakonu. Celem obrad kongresowych jest zaoferowanie franciszkanom na całym świecie – w oparciu o przesłanie i duchowe doświadczenie św. Maksymiliana – silnych bodźców na dziś i na jutro.

Fr. Raffaele DI MURO, prezes międzynarodowy MI

Więcej na (list Generała): www.ofmconv.net