Saletyni: ogólnozakonne przygotowanie do ślubów wieczystych

W sanktuarium Matki Bożej w La Salette we Francji od 30 czerwca trwa spotkanie formacyjne przed złożeniem ślubów wieczystych. Biorą w nim udział klerycy i bracia saletyni oraz siostry saletynki z całego świata.

Formacja przed ślubami wieczystymi, nazywana często PPP (ang. Preparation for Perpetual Profession), jest dla uczestników kolejną okazją do doświadczenia międzynarodowego charakteru saletyńskiej wspólnoty zakonnej. Służą temu konferencje, praca w małych grupach, odwiedzanie miejsc ważnych dla saletyńskiej historii i tożsamości, a także wieczory kulturowe. Ważnym elementem PPP są spotkania modlitewne, prowadzone przez poszczególne grupy narodowe. W spotkaniu bierze udział 70 osób, wśród nich 10 kleryków i jedna siostra z Polski, 12 uczestników z Madagaskaru, 10 z Angoli, 8 z Filipin, po 7 z Brazylii i Francji oraz po 3 z Mjanmy, USA i Włoch. Towarzyszą im członkowie Rady Generalnej saletynów i 3 tłumaczy.

PPP rozpoczęło się od konferencji na temat powołania, które wygłosił wikariusz generalny saletynów ks. Adilson Schio MS. Podczas rozmów w małych grupach każdy uczestnik mógł się podzielić z innymi historią swojego życia i powołania. W kolejnych dniach rozważany był wymiar liturgiczny i duchowość płynące z objawienia Matki Bożej w La Salette. W ten temat wprowadził uczestników prowincjał francuski ks. Louis de Pontbriand MS. O funkcjonowaniu sanktuarium w La Salette i życiu we wspólnocie międzynarodowej mówił ks. Antoni Skałba MS wraz ze świeckimi współpracownikami sanktuarium. Kolejnym krokiem do głębszego poznania saletyńskiej duchowości była konferencja, wygłoszona przez przełożonego miejscowej wspólnoty i członka Rady Generalnej ks. Josepha Bachanda MS. Zwrócił on uwagę na duchowy wymiar gór jako odwiecznego miejsca spotkania ludzi z Bogiem. W kolejnych konferencjach ks. Celeste Cerroni MS ukazał biblijny wymiar objawienia w La Salette i duchowości pojednania.

W kolejnych dniach o znaczeniu ślubów zakonnych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w odniesieniu do sytuacji współczesnego świata mówiła przełożona generalna saletynek s. Elisabeth Guiboux SNDS. Tym rozważaniom towarzyszyły chwile medytacji w ciszy. S. Estelle Razafinjatouo SNDS wygłosiła konferencję nt. rozważania słowa Bożego we wspólnocie. O znaczeniu sakramentów oraz Eucharystii jako centrum życia konsekrowanego mówił do uczestników ks. Louis de Pontbriand MS.

Podczas jednej z wycieczek saletyni i saletynki udali się do miejscowości Coins, o której wspominała Matka Boża Saletyńska w swoim orędziu. W Corps uczestnicy PPP odwiedzili domy rodzinne świadków objawienia Maksymina Giraud i Melanii Calvat, a na miejscowym cmentarzu modlili się przy grobie Maksymina. Kolejnym etapem było sanktuarium Matki Bożej w Le Laus, znajdującym się w diecezji Gap. Uczestnicy spotkania odwiedzili także wspólnotę sióstr saletynek w stolicy diecezji. W czasie kolejnej wycieczki saletyni i saletynki spotkali się ze wspólnotą zakonną przy Rue Chanrion oraz uczestniczyli w niedzielnej Mszy św. z mieszkańcami parafii.

W trzecim tygodniu formacji dzięki rozważaniom s. Sophie Rocher uczestnicy mogli pogłębić duchową więź z Matką Bożą. Saletynka z Francji podkreśliła, że Maryja jest wzorem postawy wobec Boga i odpowiedzi na powołanie do życia konsekrowanego. Następnie asystent generalny ks. Henryk Przeździecki MS wyjaśniał, w jaki sposób saletyni i saletynki mają rozpoznawać „znaki czasu” oraz odkrywać działanie Ducha Świętego w historii. Superior z La Salette ks. Joseph Bachand MS przypomniał o konieczności wrażliwości na Boga, który dokonuje „rzeczy nowych” w życiu człowieka.

Plan PPP przewiduje również pogłębioną refleksję młodych zakonników nad obecną sytuacją i misją obu zgromadzeń oraz spotkania Rady Generalnej saletynów z poszczególnymi grupami kandydatów do profesji wieczystej. Formacja przed ślubami wieczystymi zakończy się 30 lipca uroczystą Eucharystią w bazylice w La Salette, w czasie której profesję zakonną złożą kandydaci z Angoli, Brazylii oraz USA.

(gz / Wojciech Wicher MS; fot. Vincent Clemente MS)

Za: www.saletyni.pl