XII Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego 2015

CMFJuż od 12 lat, z inicjatywy o. prof. Jacka Kicińskiego CMF, majowy weekend gromadzi w domu zakonnym Misjonarzy Klaretynów w Krzydlinie Małej osoby życia konsekrowanego z całej Polski i zagranicy.

Tegoroczne Ogólnopolskie Sympozjum TŻK organizowane przez Polską Prowincję Misjonarzy Klaretynów i PWT we Wrocławiu odbywało się w dniach od 30 kwietnia do 3 maja i przeżywaliśmy je pod hasłem: „Wiarą odnowieni, Duchem Świętym umocnieni – życie konsekrowane 50 lat po Soborze Watykańskim II”.

Tym razem na Sympozjum przyjechało blisko 150 uczestników z około 25 różnych zakonów, zgromadzeń, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Przez 3 dni uczestnicy mieli możliwość wysłuchać dziewięciu tematycznie dobranych konferencji wygłaszanych przez znamienitych prelegentów. Wśród nich warto wymienić ks. bpa prof. Andrzeja Siemieniewskiego – biskupa pomocniczego diecezji wrocławskiej, ks. bpa dra Kazimierza Gurdę – przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, s. dr Beatę Zarzycką – adiunkta w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii w Instytucie Psychologii KUL oraz Kierownika Podyplomowych Studiów Poradnictwa Psychologicznego dla Duchowieństwa, ks. prof. Józefa Augustyna SJ – autora ponad pięćdziesięciu książek z zakresu duchowości oraz o. prof. dra hab. Jerzego Wiesława Gogolę OCD – dyrektora Karmelitańskiego Instytutu Duchowości.

Popołudniami uczestnicy brali udział w konwersatoriach tematycznych, podczas których mogli dzielić się własnym, życiowym doświadczeniem. Oprócz formacji intelektualnej nie zabrakło wspólnej modlitwy, rozmów i indywidualnych spacerów po Krzydlinie.

CMF