Bracia Mniejsi: Dziś rozpoczęcie Kapituły Generalnej w Asyżu

franciszkanie.comDnia 10. maja br. rozpoczęła się w Asyżu 188. Kapituła Generalna Zakonu Braci Mniejszych, która potrwa do 6 czerwca. Z polecenia św. Franciszka z Asyżu odbywa się ona w okolicach Zesłania Ducha Świętego (Reguła zatwierdzona, rozdział VIII).

Biorą w niej udział ministrowie prowincjalni oraz delegaci z wszystkich prowincji na świecie, aby wybrać ministra generalnego oraz członków zarządu generalnego. W czasie kapituły zgromadzeni bracia dokonują podsumowania duchowego, jak i personalnego stanu Zakonu w ostatnich latach i wytyczają kierunki działania na najbliższy okres. Kapituła jest też czasem modlitwy i dyskusji oraz zmian najważniejszych dokumentów prawnych Zakonu (konstytucji i statutów generalnych), dostosowując je do współczesnych wymogów. Hasło obecnej kapituły brzmi: Bracia i mniejsi w naszych czasach.

Z naszej prowincji na kapitule są obecni Minister Prowincjalny o. Alan Brzyski oraz br. Andrzej Kulba jako delegat Konferencji Północnosłowiańskiej.

Kapituła rozpocznie się w poniedziałek o godz. 10:00 uroczystą celebrą Eucharystii w Bazylice MB Anielskiej. Wybór nowego generała przewidywany jest na dzień 21 maja. Prosimy wszystkich, w tych ważnych dla nas dniach, o modlitwę w intencji całego naszego Zakonu.

Informacje o spotkaniu można śledzić na specjalnej stronie www,capitulumgenerale2015.ofm.org 

Za: www.franciszkanie.com