Home WiadomościZ kraju Zakonnicy w zarządzie Stowarzyszenia Teologów Moralistów

Zakonnicy w zarządzie Stowarzyszenia Teologów Moralistów

Redakcja

W dniach 9-11 czerwca 2019 r. w Poznaniu, w Domu Rekolekcyjnym Księży Chrystusowców odbył się Zjazd Stowarzyszenia Teologów Moralistów (STM). Zjazd odbył się przy współpracy z Wydzialem Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Komitetem Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk. Temat Zjazdu brzmiał: „Kościół wobec globalnej seksualizacji społeczeństw”.

Drugiego dnia obrad w godzinach popołudniowych odbyło się Walne Zebranie STM, podczas którego po przedstawieniu sprawozdania i dyskusji nad Oświadczeniem dotyczącym problemu pedofilii, nastąpił wybór nowego Zarządu STM na lata 2019-2022.

W wyniku przeprowadzonego głosowania na przewodczacego STM wybrano o. prof. dr hab. Andrzeja Derdziuka OFMCap z KUL. Wiceprzewodniczącym został ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF z UWM zaś sekretarzem: ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC z UKSW. Członkami Zarządu zostali także ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF z UAM; oraz ks. dr Wojciech Surmiak z UŚ.

W trakcie trzech dni obrad uczestnicy spotkania wysłuchali kilkunastu referatów; wzięli udział w dyskusjach panelowych oraz pracowali w grupach roboczych, co zaowocowało dojrzałym rozpoznaniem tak aktualnego i ważnego we współczesnym duszpasterstwie tematu jakim jest uzależnienie wielu ludzi od seksu i związanej z nim tematyki, a szczególnie aktualnego obecnie tematu pedofilii. Polscy teolodzy moraliści przygotowali także specjalne oświadczenie, którego pełną treść publikujemy poniżej.

OŚWIADCZENIE STOWARZYSZENIA TEOLOGÓW MORALISTÓW W POLSCE

Jako członkowie Stowarzyszenia Teologów Moralistów apelujemy o wzmożenie wysiłków zmierzających do wyeliminowania zjawisk pedofilii z życia społecznego, gdziekolwiek się one pojawiają. Nadużycia seksualne wobec nieletnich są źródłem długotrwałego i głębokiego cierpienia ofiar i stanowią poważne zagrożenie dla pracy wychowawczej oraz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Dlatego też dobro ofiar i pomoc w uleczeniu ich ran musi stanowić priorytet wszelkich działań prewencyjnych i naprawczych. Jako ludzi wierzących, świeckich i duchownych, szczególnie boleśnie dotykają nas przypadki pedofilii wśród duchownych, które spowodowały głęboką krzywdę niewinnych młodych osób i niweczą pracę ewangelizacyjną licznych zastępów zaangażowanych kapłanów oraz osób konsekrowanych i świeckich. Oczekujemy ujawnienia takich przypadków i ukarania winnych oraz przestrzegania norm prawnych, by takie sytuacje nigdy już nie miały miejsca. Oczekujemy, że wspólnota wierzących, na czele z osobami odpowiedzialnymi za Kościół, w każdym pojedynczym przypadku będzie postępowała zgodnie z zaleceniem św. Pawła: „Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka” (2Kor 4,2).

Jednocześnie obserwujemy tendencję do wiązania tego problemu jedynie ze środowiskiem katolickich duchownych, a próby ukazania szerszej skali nadużyć seksualnych wobec osób nieletnich w całym społeczeństwie traktuje się jako działanie odwracające uwagę od nadużyć seksualnych w Kościele. Takie podejście, nie tylko wykrzywia rzeczywistość i jest głęboko niesprawiedliwe, ale też oznacza bagatelizację zachowań ogromnej większości sprawców tego rodzaju nadużyć seksualnych należących do innych środowisk oraz może być wyrazem pogardy dla ich licznych ofiar.

Opowiadamy się za rzetelną i otwartą dyskusją społeczną na temat wizji ludzkiej seksualności, oraz prowadzeniem obiektywnych badań w zakresie przyczyn powstawania zaburzeń w tej sferze ludzkich zachowań. Owocem tych działań winna być rzetelna formacja moralna prowadząca do odnowy sumień. Wyrażamy głębokie przekonanie, że tylko na gruncie pełnej prawdy można skutecznie eliminować zagrożenia wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży.

W imieniu Stowarzyszenia Teologów Moralistów Prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, przewodniczący

Relację sporządzono na podstawie sprawozdania naukowego, przygotowanego przez dk. Jacka Jana Pawłowicza

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda