ZAPOWIEDŹ. Cystersi – Mogiła: Uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego

Wrzesień jest szczególnym miesiącem w naszym sanktuarium. Jest to czas, w którym przeżywamy odpust ku czci Krzyża Świętego (14 września). Sama nazwa tego święta pochodzi od faktu odnalezienia krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Z tym wydarzeniem związana jest postać cesarzowej – świętej Heleny, której pałac przekształcono na bazylikę. W tej świątyni umieszczono następnie drogocenną relikwię Krzyża przywiezioną z Jerozolimy. W mogilskim sanktuarium czcimy relikwie Chrystusowego Krzyża oraz związany od wieków z naszą bazyliką łaskami słynący wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Jego dzieje, a zwłaszcza początki, giną w zakamarkach historii. W południowej ścianie krużganków klasztornych znajduje się wmurowana płyta pochodzącą z kaplicy Krzyża Świętego, noszącą ślady wyżłobione kolanami pielgrzymów. Jest ona świadectwem bardzo żywego kultu, który rozwijał się w poprzednich wiekach.

Odpust w Krakowie-Mogile rozpoczynają Nieszpory (13 września, godz. 17.15) śpiewane po łacinie przez cysterską Wspólnotę zakonną oraz Msza św. (godz. 18.00) z procesją pokutną, podczas której niesione są relikwie Krzyża Świętego. W dni powszednie odpustu, według stałego porządku, odprawiane są w bazylice Msze św. (6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.30, 18.00) i nabożeństwa, podczas których przybywający licznie pielgrzymi rozważają bolesną mękę naszego Zbawiciela, uwielbiają Go i dziękują za wszelkie dobro w życiu. W tych dniach o godz. 11.30 odprawiana jest uroczysta Msza św., której przewodniczą wspólnoty zakonne z Krakowa: dominikanie, franciszkanie konwentualni, franciszkanie reformaci, księża misjonarze św. Wincentego á Paulo oraz paulini. Przypadający w odpustowym tygodniu piątek (20 września, godz. 11.30) przeżywany jest w naszym sanktuarium jako dzień diecezjalnej pielgrzymki chorych i niepełnoprawnych. Wieczorna Msza św. o godz. 18.00 gromadzi licznie przybyłych pielgrzymów z parafii nowohuckich i okolic, aby pod przewodnictwem swoich Duszpasterzy uczcić Chrystusowy Krzyż i prosić o potrzebne łaski w codziennym życiu. Przed Eucharystią o godz. 17.15 odprawiane jest nabożeństwo Drogi krzyżowej w ogrodzie klasztornym.

Centralna uroczystość odpustowa przypada w niedzielę 15 września. Mszy św. o godz. 11.00 celebrowanej przy ołtarzu polowym na Placu bł. Jana Pawła II będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi J. Em. Ks. Stanisław Kard. Dziwisz. W tym dniu Msze św. będą sprawowane w bazylice o godz.: 6.00, 6.30, 8.00, 9.30, 13.00, 14.00, 17.00, 18.15. O godz. 16.00 zostaną odprawione Nieszpory, po których wyruszy procesja eucharystyczna.

W ostatni dzień odpustu (21 września) sprawowana jest uroczysta Msza św. o godz. 18.00, której przewodniczą Cystersi z klasztorów w Krakowie-Mogile i na os. Szklane Domy. Jest to dzień dziękczynienia za otrzymane łaski od Chrystusa Ukrzyżowanego w czasie kończącego się odpustu.

o. Maciej Majdak, cysters